LIGE NU:

Uacceptabelt for patienterne

Nordjyske gigt- og rygpatienter er nødt til at tage af sted til undersøgelser og behandlinger unødvendigt mange gange. Det er uacceptabelt, mener Lene Witte, direktør i Gigtforeningen, der varetager interesserne for de nordjyske gigtpatienter.

- Det er jo helt uacceptabelt for patienterne, at man skal komme mange gange, og det ikke er koordineret. Det giver ekstra ventetider og en meget mere langsommelig behandling, siger Lene Witte til P4 Nordjylland.

Avisen Dagens Medicin beskriver i dag, hvordan nordjyske gigt- og rygpatienter må møde ind på reumatologisk afdeling på Sygehus Vendsyssel mange forskellige dage - til behandlinger, som alternativ kunne samles på færre dage.

Takstsystemet er nemlig skruet sådan sammen, at afdelingen kun kan få én besøgstakst om dagen per patient. Så selv om al faglig fornuft siger, at det gavner patienten at se lægen, fysioterapeuten og sygeplejersken på samme dag, så deler afdelingen altså besøgene op i flere bidder.

Det mener Lene Witte ikke, at man kan byde de nordjyske patienter.

- Det er en gene for patienterne, og det er spild af tid - også for sundhedsvæsenet - at man ikke tilrettelægger et samlet hensigtsmæssigt forløb, siger hun.

Den ledende overlæge på reumatologisk afdeling, Claus Rasmussen siger til Dagens Medicin, at han er nødt til at sprede patienternes aftaler, fordi afdelingen på den måde får flere penge på grund af et taksameter-system.

Men den oplysning kommer bag på sygehusets cheflæge, Michael Andreassen.

- Jeg er noget ærgerlig over at høre de her ting. Alle systemer kan jo udnyttes kreativt, men det er bestemt ikke vores holdning, at man udnytter et system kreativt således, at det medfører ulemper for patienterne, så de må møde frem flere gange, siger han.

Og det kommer da også bag på cheflægen, at det sker på hans sygehus.

- Det er ikke vores intention at vride penge ud af systemet på bekostning af patienterne, fortæller cheflæge Michael Andreassen.

Men han indrømmer, at det kan være fristende.

- Systemet kan godt opfordre til, at man deler behandlingen op. Ikke kun inden for reumatologi. Det kan også ses inden for andre områder, at hvis man tænker kreativt, så kan man få flere penge ud af behandlingsforløbet, siger han.