Foto: KPF Arkitekter

Uenighed om overdækningen af festgaden

21 ud af 23 lodsejere i Jomfru Ane Gade ønsker festgaden permanent overdækket. På et møde tirsdag besluttede de 21 at gå i gang med projektet, selv om de sidste to lodsejere har sagt nej tak til et tag over Gaden.

På mødet tirsdag besluttede de 21 ja-sigere til overdækningen at indbetale et større beløb til at iværksætte de første undersøgelser, som senere skal føre til en endelig lokalplan omkring overdækningen af Gaden.

De sidste to lodsejere ejer bygningen med henholdsvis natklubben EMMA og bygningerne med natklubberne LA-Bar, Rock Caféen, Gaslight og Cox Orange. De har indtil videre sagt nej til at deltage i projektet, men alt tyder på at de andre lodsejere fortsætter projektet.

- Hvis ikke de vil være med, så må vi lade være med at bygge overdækningen over deres bygninger. Jeg tror, det bliver enden på det, hvis de ikke vil være med, siger Finn Hvillum.

Torben Jensen, som er den af lodsejerne, der ejer flest ejendomme i Gaden, skal bære den størst økonomiske byrde.

- Hvis vi skal løfte Gaden fremad som oplevelsescenter, så skal Gaden overdækkes, og det skal være i tråd med, hvad vi ser i andre storbyer, siger Torben Jensen.

Når lokalplanen er færdig, bliver den sendt i offentlig høring. Finn Hvillum forventer ikke, at byggeriet kan gå i gang før engang i år 2013.