LIGE NU:

Uforklarlige dødsfald: Sind kræver obduktion

Landsforeningen Sind går nu aktivt ind i debatten om fordoblingen af uforklarlige dødsfald blandt psykiatriske brugere de seneste fem år.

Vi stiller to krav, siger den nordjyske landsformand Finn Graa Jakobsen:

- Før det første SKAL Sundhedsstyrelsens retningslinjer for medicinering overholdes. En psykiatrisk patient må højst få to slags psykofarmaka ad gangen. Derfor skal behandling med et nyt lægemiddel indebære, at et af de to øvrige trappes ned og stoppes. Det sker i alt for mange tilfælde ikke.

- For det andet skal uforklarlige dødsfald hos sindslidende undersøges. Landsforeningen Sind stiller krav om at der foretages en obduktion, når en psykiatrisk patient dør med f.eks. psykose som dødsårsag. Det svarer jo reelt til at dødsårsagen er ukendt. En obduktion er nødvendig for at få fakta at forholde sig til, mener landsformanden.

Ifølge Dødsårsagsregistret døde 82 psykiatriske patienter i 2001 med psykose som registreret årsag. Fem år senere - i 2006 - var tallet steget til 158 tilfælde. Der foretages i dag ikke rutinemæssig obduktion af de uforklarlige dødsfald. Nordjyske Stiftstidende har sat fokus på tallene og rejst spørgsmålet: Hænger stigningen i antallet af uforklarlige dødsfald sammen med at psykiatriske patienter behandles med flere forskellige slags medicin, som eventuelt påvirker hinanden negativt?

Hvis lige så mange helt almindelige, ikke sindslidende yngre mennesker døde af uforklarlige årsager, mon så fagfolk og politikere ville lade det gå upåagtet hen, filosoferer Sinds formand, Finn Graa Jakobsen.