Foto: TV2/Nord

Ulovlig lovgivning

Landbrugsorganisationen Bæredygtigt Landbrug har nu hele tre stævninger mod staten på vej. Organisationen siger, at den kan bevise, at miljølovgivningen er direkte ulovlig.

Reglerne for vandplaner, randzoner og gødning er blevet til på et ulovligt grundlag. Det hævder Bæredygtigt Landbrug, som nu får opbakning fra én af landets førende jurister i miljøret. Peter Pagh, professor i miljøret ved Københavns Universitet har gennemgået de sidste 30 års vandmiljødirektiver, og han giver Bæredygtigt Landbrug ret i, at miljølovgivningen kan være ulovlig.

- Det ser ud som om, at reglerne er blevet til hos nogle embedsmænd i ministerier og styrelser uden de påkrævede forudgående undersøgelser, siger professor Peter Pagh.

 

Danmark må gerne lave skrappere miljøregler end dem, som EU har besluttet, men det kræver, at der laves grundige miljøundersøgelser og konsekvensberegninger.

- Det er da meget muligt, at lovgivningen er god nok, men vi savner undersøgelser og vurderinger, inden reglerne blev til. Det er mangelfuldt, siger Peter Pagh.

 

Bæredygtigt Landbrug har nu tre stævninger mod staten. En for vandplaner, en for randzoner og en for gødningsreglerne. I organisationen er man ikke i tvivl om at vinde sagerne, men formanden håber stadig, at der findes en løsning, inden sagerne kommer for retten.

- Vi tror på, at politikerne vil lytte til os. Når de finder ud af, hvor galt det står til, så er jeg sikker på, at de tager det hele af bordet igen, siger formand for Bæredygtigt Landbrug, Flemming Fuglede Jørgensen.

 

Se meget mere om sagen i søndagens udsendelse klokken 19.30.