Foto: TV2/NORD (Arkiv)

Underskud trods positive tendenser

Til trods for kundetilgang, kan Sparekassen Himmerland fremlægge et samlet underskud efter årets første tre kvartaler. 

Med en primær indtjening på 110 millioner kroner i de første tre kvartaler af 2011 fastholder Sparekassen Himmerland takterne på indtjeningssiden og er helt i overensstemmelse med det fastlagte budget. Sparekassen har yderligere haft en kundetilgang, men det ændrer ikke på, at melder om et samlet underskud på 53 millioner kroner efter skat.

Lavkonjunkturen sætter sine tydelige spor i regnskabet, hvilket betyder, at tab og nedskrivninger ligger på et højere niveau end normalt. Med tab og nedskrivninger på udlån og garantier på 150 millioner kroner i de første 9 måneder, er det et klart spejlbillede af, at krisen i samfundet endnu ikke er ovre.

Uroen på de finansielle markeder har desuden medført en negativ kursregulering på 27 millioner i de første tre kvartaler i 2011. Til sammenligning var kursreguleringen på samme tidspunkt i 2010 positiv med 89 millioner kroner. Det præger også i høj grad det samlede resultat, som herefter lander på et underskud på 53 millioner kroner efter skat.

Bedre indtjening på vej

Sparekassen Himmerland overtog Sparekassen Midtfjord først på året, og synergierne herfra forventes at bidrage positivt til indtjeningen fra 2012. Desuden vil lukningen af tre mindre afdelinger og naturlig afgang blandt medarbejderne i 2011, samt en reduktion i medarbejderstaben i september, også påvirke resultatet i 2012 i positiv retning.

På kundetilgangen har Sparekassen Himmerland fortsat stor succes. I forbindelse med halvårsregnskabet meddelte de, at ikke mindre end 8.212 nye kunder var kommet til i første halvdel af 2011. De 5.300 er kommet via sammenlægningen med Sparekassen Midtfjord, mens resten er kommet til på mere "almindelig vis". Denne tilgang på "almindelig vis" fortsætter, og sparekassen har således fået over 1.100 nye kunder i 3. kvartal.

Forventningen til årets primære indtjening forventes at ligge i niveauet 140-160 millioner kroner for 2011.