Unge mænd rammes af ledighed i Nordjylland

Det er især de unge mænd, der rammes af ledighed i øjeblikket. Det er også tilfældet i Nordjylland. Ledigheden blandt unge er steget med 70%.

<b>70% stigning, men fald hos kvinder</b>
I januar 2009 var der 1.156 flere ledige end i januar 2008. Godt halvdelen af denne stigning kan tilskrives, at unge mænd mellem 16 og 29 år i stor stil bliver arbejdsløse. Deres ledighed er steget godt 70% svarende til en stigning på 643. Til sammenligning faldt ledigheden for kvinderne i denne aldersgruppe med næsten 3%.

<b>Hver fjerde er under 30 år</b>
Tilsammen var der i januar 2.474 unge ledige. Det svarer til, at ca. hver fjerde i arbejdsløshedskøen er under 30 år. Det er vel at mærke velfungerende unge, som har demonstreret, at de er arbejdsmarkedsparate. Når det ofte er de unge, der afskediges først, hænger det formentlig sammen med, at de dels har mindre erhvervserfaring, dels at mange af dem ikke har en kompetencegivende uddannelse.

<b>Værst i Rebild</b>
Udviklingen i ledigheden for de 16-29 årige varierer i de nordjyske kommuner. Samlet er ledigheden blandt de 16-29 årige steget mest i Rebild med 115%, mens Brønderslev er sluppet med en ganske lille stigning på 1,5%. Blandt de unge mænd er ledigheden steget mest i Thisted Kommune med 151,3%.

<b>Udfordring for kommunerne</b>
Udfordringen for jobcentrene og kommunerne bliver at få de unge, som nu er arbejdsløse og står uden kompetencegivende uddannelse, i gang med uddannelse og opkvalificering, så de er klar til det arbejdsmarked, der fremover vil stille store krav til kompetencer og dygtighed.

<b>3F, TIB og Metal er hårdest ramt</b>
Særligt tre a-kasser oplever, at ledigheden stiger for de unge, idet 75% af stigningen hos de 16-29 årige kommer fra 3F, TIB og Metal.
Medlemmer fra disse a-kasser arbejder typisk i byggeriet og i industrien, og formentlig har mange af de unge haft arbejde her som ufaglærte eller som faglærte med relativ kort arbejdserfaring bag sig.
Stigningen har været størst i Byggefagenes A-kasse, 182,4%, mens f.eks. pædagoger og lærere har haft pæne fald i ledigheden for de 16-29 årige.

Forsiden lige nu