02:17

1 af 2

Utilfreds med oprensing

Bæredygtigt Landbrug mener ikke, at oprensningen af Ryå er tilstrækkelig. Og det trods et netop afsluttet og meget omfattende oprensningsarbejde.

For halvanden uge siden udførte Jammerbugt Kommune et omfattende oprensningsarbejde af Ryå. Ved Mejeribroen ved Aabybro havde der gennem årene samlet sig slam og sand, der stoppede åløbet delvist, og det endte med, at 500 m3 sand blev fjernet.

Landbruget har længe sukket efter bedre oprensning, så store mængder regnvand ikke ødelægger marker og afgrøder. Selvom Bæredygtigt Landbrug hilser det netop overståede arbejde ved Ryå velkommen, er de ikke helt tilfredse.

- Vi skal have gennemgået hele Ryå. Vi skal have den til at overholde vandloven, så vi kan få vandet til at løbe igennem, siger formand for Bæredygtigt Landbrug, Flemming Fuglede Jørgensen.

Han ønsker sig tilbage til tiderne, hvor hele Ryå blev renset op hvert femte år. Men det er de kommunale budgetter ikke til for tiden.

Mest utilfreds er Flemming Fuglede dog med processen omkring oprensningen. Forud er nemlig gået en række undersøgelser og målinger, som et ingeniørfirma har udført for Jammerbugt Kommune. Firmaet konkluderede, at åen ikke trængte til en oprensning, selv om der altså blandt andet var Mejeribroen var stoppet til.

- Så hyrer man et firma, der konkluderer, at den ikke trænger til en oprensning, når vi alle kan se, at den trænger ekstremt meget, især med de store regnmængder, vi får, siger Flemming Fuglede Jørgensen.

Hos Jammerbugt Kommune, siger næstformand for teknik- og miljøudvalget, Torben Sørensen, at man gerne ville rense mere, hvis der ellers var midler til det. Om processen, hvor der ikke er blevet opdaget den tilstoppede Mejeribro, siger han:

- Når man så går i gang bed Mejeribroen og kan se, at det ene løb er helt stoppet til, og det andet er helt stoppet til, så må man jo nok sige, at vi ikke har gjort det helt godt nok, siger Torben Sørensen.