Utrygt at lukke lægevagt

Regionen vil lukke lægevagten i Farsø. Det skaber utryghed blandt de ældre lyder det fra den lokale formand for ældresagen. Lokale praktiserende læger støtter kritikken.

Lægevagten i Farsø skal lukkes. Det er en utrolig dårligt idé, mener den lokale formand for ældresagen, Mogens Hansen.

- Jeg vil føle mig meget utryg ved at skulle ud på landevejen en mørk vinteraften foreksempel, siger han.

Han støttes af praktiserende læger i Farsø. Det er forkert at lukke den velfungerende vagtordning i Farsø, mener de.

- Det er er en serviceforringelse og kan få alvorlige konsekvenser at mange borgere har mere end 30 minutter til en lægekonsultation udenfor normal arbejdstid, siger Carsten Grove, Praktiserende læge i Farsø.

Hvis Region Nordjylland vælger at lukke lægevagten i Farsø, så vil borgerne i vesthimmerlands kommune være uden lægekonsultation udenfor normal arbejdstid.

- Det er skidt, rigtig skidt, siger Mogens Hansen, formand for ældresagen i Vesthimmerland.

Regionens samarbejdsudvalg behandler sagen på torsdag.