Vådområder kan hjælpe Mariager Fjord

Mariager Fjord har jævnligt har problemer med at 'trække vejret' på grund af iltsvind. Det skal planer om et nyt vådområde langs Korup å være med til at rette op på.

Det udpegede areal ligger syd for Veddum og vest for Skelund og omfatter ca. 220 hektar.

Området skal spare vandmiljøet for næringsstoffer, specielt kvælstof, fordi iltsvind primært skyldes kvælstof i for store mængder.

-Efterhånden er det svært at pege på nye egnede områder. Det sidste tilbageværende større vådområdeprojekt omkring Mariager Fjord er arealerne ved Korup å, fortæller Jens Peter Neergaard fra Natur og Miljø i Mariagerfjord Kommune.

Korup å har udløb i Mariagerfjord. I dag består dens ådal hovedsageligt af intensivt dyrket landbrugsjord.

Forsiden lige nu