Valdemarsdag blev fejret i Aalborg i dag. Foto: Michael Andersen

Valdemars dag fejret

Festlig parade i Aalborg for at fejre Dannebrog.

Traditionen tro markerer Danmarks-Samfundet i Aalborg Valdemarsdag. Dagen hvor det danske nationalsymbol efter sagnet faldt ned fra himlen under et voldsomt slag i Estland i året 1219 - og sikrede Kong Valdemar og danskerne sejren.

Mange foreninger, værn og institutioner mødte i dag op med deres faner og var med til at festligholde dagen. Fanerne blev samlet på Toldbod Plads, hvorfra de samlet blev ført til Gammeltorv under musikledsagelse.

Oberstløjtnant Karsten F. Jensen, Air Transport Wing, holdt årets flagtale og overrakte nye faner og flag til en række modtagere fra såvel Aalborg-området som flere andre steder i Nordjylland.

Festlighederne blev afsluttet med flaggudstjeneste i Budolfi Kirke ved domprovst Niels Christian Kobbelgaard.