LIGE NU:

Vandområder kan mindske forurening

Små vandområder på de nordjyske marker kan være løsningen på mindre forurening.

Små vandområder på markerne er løsningen på at forurene mindre. Det mener Landbo Nord.

Et forsøg ved Ryå ved Aabybro i Nordjylland har nemlig vist, at et bassin med vand og groft træflis kan opsamle overskydende kvælstof og fosfor. Det fortæller DR Nordjylland.

Og det vil blive et uundgåendeligt værktøj for landmændene i kampen for bedre vandmiljø, mener miljøchef hos landbrugsorganisationen Landbo Nord, Allan Olesen.

- Det er jo et effektivt og målrettet virkemiddel til forskel fra eksempelvis randzone og efterafgrøder, siger han.

Det er et areal på omkring 1500 kvadratmeter, der skal sættes af til et vådområde og dermed er også landsmændenes udgifter begrænsede. Og miljøchef Allan Olesen mener, at metoden kan være et alternativ, der kan erstatte de udskældte randzoner.

- Jeg mener bestemt potentialet er der. Og det er klart, at der skal noget mere dokumentation på plads i forhold til minivådområderne, men jeg tror allerede nu, at der er basis for at sige, at man helt generelt kan erstatte randzoner og efterafgrøder med et mere målrettet virkemiddel, siger Allan Olesen fra Landbo Nord.

Virksomheden Orbicon, har det seneste år testet minivådområder tre stedet i landet og metoden har vist sig effektiv alle tre steder. Metoden har reduceret udledningen af kvælstof med 38 procent og fosfor med 65 procent til Ryå.

Regeringen har nedsat en Natur- og Landsbrugskommission, som i foråret blandt andet skal komme med forslag til løsninger til hvordan landbruget selv kan bidrage i miljø og naturindsatsen. Og her vil minivådområde-ideen også blive vurderet.