LIGE NU:

Vandplaner koster på brødet

Det danske korn er ikke længere godt nok til danskernes brød. Mindre og mindre kvælstof koster på kvaliteten. Fremtiden bliver brød bagt på udenlandsk korn.

De sidste 8 år er andelen af dansk korn i dansk brød faldet fra 75 procent til 25 procent.

- Kvaliteten af det danske korn er ikke godt nok. Kernerne har ikke nok protein, fordi det ikke får kvælstof nok, siger Jakob Kronbo Andersen, Planteavlskonsulent, LandboNord.

Det synes landbrugets nye protestorganisation, Bæredygtigt Landbrug, er helt forkert.

- Jeg gætter da på at forbrugerne gerne vil have noget korn, som de ved hvordan er lavet og har mulighed for at kontrollere, siger Flemming Fuglede Jørgensen, Næstformand, Bæredygtigt Landbrug, Løgstør.

Hvis de nye vandplaner bliver en realitet vil det blive et endnu større problem at dyrke brødkorn i Danmark, fordi vandplaner vil reducere tilførslen af kvælstof til markerne endnu mere.

Restriktionerne fra staten pålægges uden kompensation til landmændene.

- De mere driftsorienterede virkemidler, som efterafgrøder og regler for hvornår der må pløjes, på bestemte marker. Det er der ikke sat kompensation af til, siger Peter Kaarup, Kontorchef, Miljøcenter Århus.

- Det betyder at vi ikke længere kan levere brød til danskernes køkkenborde, siger Flemming Fuglede Jørgensen, Næstformand, Bæredygtigt Landbrug, Løkken.

Vandplanernes restriktioner betyder at 12 procent af den nordjyske landbrugsjord bliver ramt.

- Hvis det her står til troende, så vil kornet til den danske brød udelukkende komme fra marker i Polen, Sverige og Tyskland, hvor den danske forbruger ingen chance har for kontrollere produktet, siger Flemming Fuglede Jørgensen, Næstformand, Bæredygtigt Landbrug, Løkken.