Vandt skattesag

Nordjysk elektriker vinder skattesag over arbejdsgiver, som nu skal betale skat af ansats kørselsgodtgørelse.

Et el-firma glemte at kontrollere en ansat elektrikers papirer for kørselsgodtgørelse, der viste sig at være skattepligtig. En kendelse ved faglig voldgift tvinger nu firmaet fra Aalborg til at erstatte elektrikeren den restskat, han måtte betale, skriver fagbladet Elektrikeren.

Sagen kom for faglig voldgift, fordi elektrikeren og firmaet var uenige om, hvorvidt firmaet skulle erstatte den restskat, som han blev pålagt for 2008 og 2009. Restskatten skyldtes, at Aalborg-firmaet havde betalt kørselsgodtgørelse skattefrit til elektrikeren, og at Skat efterfølgende vurderede, at han ikke kunne få udbetalt kørselsgodtgørelsen skattefrit.

Dansk El-Forbund (DEF) gik herefter ind i sagen og krævede knap 43.000 kroner efter skat i erstatning til medlemmet. Ifølge ligningsloven er det nemlig den, der udbetaler kørselsgodtgørelsen - altså arbejdsgiveren - der har pligt til at kontrollere, at alle betingelser er opfyldt for, at den kan udbetales skattefrit.

Ifølge skattereglerne bliver kørselsgodtgørelsen skattepligtig, hvis man inden for et år har kørt i mere end 60 dage til det samme arbejdssted. Aalborg-elektrikeren arbejdede fire dage om ugen hele året i København og nåede dermed hurtigt op over 60 dage.

I første omgang skete der ikke noget ved, at elektrikeren ikke havde afkrydset rubrikken "skattepligtig" i sit firmas kørselsafregningsskema. Men i slutningen af 2009 foretog Skat et kontrolbesøg hos firmaet og konstaterede, at det ikke førte den påkrævede kontrol af 60-dages-reglen. Efter besøget opkrævede Skat derfor skat af elektrikerens kørselsgodtgørelse i 2008 og 2009.

- Arbejdsgiverne kan ikke bare overføre kontrolforpligtigelsen til medarbejderne, forklarer Jeppe Wahl-Brink, advokat i DEF, men understreger, at hvis elektrikeren havde vidst, at han overtrådte 60-dages-reglen, så ville dommen være faldet anderledes ud.

Sagens dommer mente ligesom forbundet, at medarbejderen ikke selv skulle stå med regningen, men pålagde arbejdsgiveren at erstatte den betalte restskat. Elektrikeren havde måske nok handlet en anelse letsindigt, men havde dog i mangel af instruktion kunnet gå ud fra, at virksomheden overholdt sin kontrolforpligtigelse.

Elektrikeren har fået tilkendt en erstatning på 79.120 kroner brutto og 6.645 kroner i renter.

Forsiden lige nu