Varmesag kommer for Højesteret

Naturgas Midt-Nord tabte sag fra Hillerskev - men kalder landrettens afgørelse "utilfredsstillende"

Naturgas Midt-Nord har besluttet at anke Vestre Landsrets afgørelse i sagen om Hillerslev Kraftvarmeværk ved Thisted til Højesteret.

Landsretten afgjorde i januar, at kommunens godkendelse af kraftvarmeværkets skift fra naturgas til fjernvarme ikke var i stid med varmeforsyningsloven.

- Det er utilfredsstillende at landsretten tilsyneladende giver kommunerne en så vidtrækkende frihed til at foretrække løsninger, der hverken er samfundsøkonomisk eller eller miljømæssig fornugtige. Det siger bestyrelsesformand i Naturgas Midt-Nord, borgmester Jens Grønlund.