06:18

Det er blevet populært at sende sit barn på privatskole. Flere nordjyske privatskoler har lange ventelister, og det er særligt fra fjerde klasse og op, at mange vælger at kvitte folkeskolen til fordel for en privatskole.

Foto: Christian Henriksen

Foto: Christian Henriksen

Foto: Christian Henriksen

1 af 4

Ventelisterne er lange på nordjyske privatskoler

Flere nordjyske privatskoler har lange ventelister. Særligt fra fjerde klasse og op vælger mange at kvitte folkeskolen til fordel for en privatskole.

Da Karsten Andersens datter Mie efter sommerferien begyndte i skole igen, havde omgivelserne ændret sig. Han havde nemlig valgt at flytte Mie fra folkeskolen Vejgaard Østre Skole til privatskolen Skipper Clement Skolen i Aalborg.

- Det gjorde vi, fordi vi mente, at hun blev mere udfordret. Det faglige niveau er højere på Skipper Clement Skolen, end det er i folkeskolen, siger Karsten Andersen.

Karsten Andersen er langt fra den eneste forælder, der har truffet det valg. En rundspørge, som TV2 Nord har lavet, viser, at flere nordjyske privatskoler oplever en stor tilstrømning. Fire af de ti privatskoler, der har svaret på spørgsmålet, har mellem 100 og 200 elever stående på venteliste til en plads i de klasser, der er startet op efter sommerferien. Det er særligt i klasserne fra mellemtrinnet og op, at ventelisterne er blevet lange.

- Det kan være et spørgsmål om, at man har prøvet folkeskolen af og tænker, at nu vil man prøve noget andet. Det kan også være en familietradition, siger Peter Würtz, skoleleder på Skipper Clement Skolen.

Ventelisterne er længst på privatskolerne i Aalborg, Frederikshavn og Hjørring. På Hjørring Private Realskole er 180 elever i øjeblikket i venteposition.

- Ventelisten er blevet så stor, at det ikke er alle, der står på vores venteliste, som får mulighed for at starte i skole her. Og det er selvfølgelig lidt træls, at vi ikke kan tilbyde alle dem, der gerne vil gå her, en plads, siger Klaus Lundsgaard, skoleleder på Hjørring Private Realskole.

Karaktermæssigt klarer størstedelen af privatskolerne sig godt i forhold til folkeskolerne, og forældrene nævner ofte det faglige niveau som hovedårsag til at flytte deres børn. Karsten Andersens ældste datter gik sidste år i 10. klasse på Skipper Clement Skolen, og hendes erfaringer har spillet ind på flytningen af den yngste.

- Vi kunne se, hvordan hun voksede både socialt, modenhedsmæssigt og fagligt ved at gå på Skipper Clement Skolen, så vi var ikke i tvivl om, at det ville også højne vores yngste datter, siger Karsten Andersen.

13,2 procent af de nordjyske skoleelever går i dag på en privatskole, og Klaus Lundsgaard oplever, at et mere bredt udsnit af familier fra Hjørring-området i dag søger mod Hjørring Private Realskole. Han mener, at skolens klare værdier er hovedforklaringen.

- Man møder op til timerne, man kommer hver dag, man laver sine lektier og så er det faktisk sejt at være dygtig her på skolen. Det er selvfølgelig noget, forældrene efterspørger, fortæller han.

Karsten Andersen var klar til selv at betale for nye udfordringer til sin datter, og han er derfor glad for, at hun kom igennem nåleøjet og fik en plads i syvende klasse på Skipper Clement Skolen.

- Vi vil give hende en god uddannelse, og det synes vi, er pengene værd. Vi har i hvert fald kalkuleret med det. Vi har kunnet se, hvad den store fik ud af det, og det ville vi også give den yngste, siger Karsten Andersen.