Vesthimmerland styrer mod et underskud på 50 millioner

Vesthimmerlands Kommune har indtil videre brugt mere end 50 millioner kroner mere end kommunen har budgetteret med i 2008.

Tallene skal drøftes af kommunens økonomiudvalg på onsdag. Her skal de også drøfte hvordan man vel rette op på kommunens økonomi.

I øjeblikket overholder kommunens økonomi ikke loven. Derfor skal kommunen overfor velfærdsministeriet svare på en række spørgsmål fra ministeriet så kommunen kan få fornyet sin dispensation fra kassekreditreglen.

Kommunens økonomiske problemer skal primært findes på de sundhedsmæssige og sociale områder. Men på mange områder er det tilsyneladende de styringsmæssige redskaber i administration af kommunen, der er utilstrækkelige, kombineret med fejl i budgetlægningen.