LIGE NU:

Vi er blevet bedre til at stemme

I Læsø er de bedst til at runde stemmeurnen, og i Hjørring er fremgangen i stemmeprocenten størst. I alle de nordjyske kommuner er borgerne blevet bedre til at stemme.

Læsø er kendt for at have en høj valgdeltagelse, og denne gang var ingen undtagelse. Hele 84 procent af de stemmeberettigede satte deres kryds, og dermed er de dem med højst deltagelse i hele Nordjylland.

Da Læsø netop hele tiden har været flittige til at tilkendegive deres mening til valget, er det faktisk også her, der er mindst fremgang i valgdeltagelsen. 2,2 procentpoint flere læsøboer deltog således i år - men det skyldes alene, at de i forvejen har været så godt med tidligere.

Den største stigning i valgdeltagelse i forhold til kommunalvalget i 2009 er i Hjørring. Her har 38.117 vælgere afgivet deres stemme, og det er 7.874 flere end sidst. Det svarer til en stigning på 8,4 procentpoint.

I alle de nordjyske kommuner er valgdeltagelsen steget.