Arkivfoto Foto: Johnny Laursen

Vil redde værdifuld nordjysk natur

Miljøminister Ida Auken offentliggør i dag 246 naturplaner, der skal være med til at stoppe tilbagegangen i den vigtigste danske natur. Herunder er der planer for mange steder i Nordjylland.

I dag lancerer regeringen en plan for en samlet naturindsats, der skal sikre eller genoprette en række sjældne, truede eller karakteristiske naturtyper og arter. Hvert af de 246 Natura 2000-områder har fået sin egen plan, der sikre naturen.

Naturplanerne omfatter 47 steder i Nordjylland som for eksempel Skagens Gren, Lille Vildmose, Tolne Bakker og mange flere. Se en samlet liste over områderne på linket til højre fra artiklen.

Natura 2000-områder er områder, der er omfattet af EUs habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiver. De største Natura 2000-områder ligger i det nord- og vestjyske, mens de fynske og sjællandske områder typisk er mindre. Samlet set udgør Natura 2000-områderne ni procent af det danske landareal og 18 procent af havarealet.

Planerne koster i alt 1,8 mia kroner, og dækker ca. 60 naturtyper og 150 arter, men vil også forbedre vilkårene for den øvrige natur i områderne. Der skal ske en indsats mod tilgroning af 130.000 hektar naturarealer. 20.000 hektar skov skal sikres, og der skal mere vand på 16.000 hektar til glæde for dyr og planter.

- Naturplanerne skal stoppe tilbagegangen i naturen og lægge en beskyttende hånd under vores særligt værdifulde naturområder. Det er et vigtigt første skridt, men denne regering vil sætte højere mål for vores natur end blot at standse tilbagegangen. Det skal også gå fremad for den samlede danske natur, og det kommer til at fremgå, når vi kommer med vores Naturplan Danmark, siger miljøminister Ida Auken.

Nordjyske områder

Læs mere om de nordjyske Natura 2000-områder her