Vindmølleprojekt stoppes på grund af fugl

En sjælden fugl stopper planerne om fem vindmøller ved Tamholt syd for Frederikshavn.

Det er den sjældne rovfugl Rød Glente der yngler i området, og dermed får vindmølleprojektet stoppet. Ifølge Vattenfall er der fare for at bestanden af de røde glenter forsvinder.

Vattenfall Vindkraft lader dermed hensynet til en truet fugleart gå forud for ønsket om at opføre vindmøller.

Det sker efter at Vattenfall Vindkraft har gennemgået et eksternt udkast til en VVM-redegørelse om påvirkningen af miljøet i det område, hvor den fredede røde glente yngler.

Projektleder Hans Jakob Martinsen fra Vattenfall Vindkraft understreger, at selskabet strækker sig så langt som muligt for at løse problemerne på vejen mod målet.

- Vi har mødt mange udfordrende "bump på vejen" mod realiseringen af projektet ved Tamholt, og vi har taget hånd om udfordringerne og løst alle dem, vi er stødt på. Men udfordringen med den røde glente er den eneste, vi ikke kan klare, siger Hans Jakob Martinsen til Nordjyske.dk.

- Vi søger i videst muligt omfang at tage hensyn til naturen, miljøet og naboerne til vores vindmølleparker, og med indholdet i udkastet til VVM-redegørelsen er vi ikke i tvivl om, hvad vi skal gøre i denne sag. Den røde glente har åbenbart sværere ved at omgås vindmøller end andre fuglearter, og dermed har den nen større risiko for at kollidere med møllevingerne, siger Hans Jakob Martinsen.

Hans Jakob Martinsen takker for den store lokale opbakning til vindmølleprojektet.

Ifølge en spørgeskemaundersøgelse gennem et analyseinstitut var 75 pct. af de lokale borgere positive over for projektet med de fem vindmøller.