Foto: Per Frank Paulsen

Virksomheder arbejder sammen om at skabe vækst på havet

Flere end 30 nordjyske virksomheder har oprettet en ny forening, som skal styrke offshore-sektoren i Nordjylland.

Den nordjyske offshore-sektor skal vokse og være med til at skabe vækst i regionen. Det er i hvert fald målet med den nye forening Offshore Base Scandinavia, som blev oprettet i sidste uge.

- Det er et meget spændende skridt, vi her har taget med etableringen af en formel organisation. Det er en velfunderet beslutning, der dels hviler på en begrundet viden om mulighederne i markedet og dels den nødvendige interne åbenhed og især viljen til at vækste på offshore-området, siger foreningens formand Jens Kirketerp Jensen, som er administrerende direktør ved Hirtshals Havn.

Flere end 30 virksomheder fra Vendsyssel er med i Offshore Base Scandinavia. Projektet har eksisteret i to år som et samarbejde mellem virksomhederne og havnene i Hirtshals og Frederikshavn.

- Med arbejdet i Offshore Base Scandinavia har vi sat gang i en målrettet og fremsynet indsats over for offshore-industrien, både for klyngen som helhed og for de enkelte virksomheder. Vores målsætning er, at offshore-klyngen inden for en overskuelig tidshorisont skal være Nordeuropas stærkeste maritime erhvervsklynge inden for servicering, reparation og underleverancer til offshore olie- og gasindustrien, siger Torben Gregersen, direktør i Offshore Base Scandinavia.

Bestyrelsen i Offshore Base Scandinavia forventer, at flere virksomheder vil melde sig ind i foreningen i de kommende år.