Voldtægter: Det er nordjysk far tiltalt for

En 55-årig mand fra Rebild er tiltalt for et årelangt seksuelt misbrug af flere af sine biologiske børn og to andre børn.

Straffelovens § 210
Incest - samleje med en slægtning i nedstigende linje.
Straffes med fængsel i indtil seks år. Gælder også anden kønslig
omgang end samleje.

Straffelovens § 216
Voldtægt - den der tiltvinger sig samleje med vold eller
trussel om vold. Straffes normalt med fængsel i indtil otte år,
men i dette tilfælde henvises til en bestemmelse, hvorefter
voldtægt af særlig farlig karakter kan straffes til fængsel i 12
år.

Straffelovens § 222
Samleje med mindreårig. Straffes normalt med fængsel i op til
otte år. Ved samleje med et barn under 12 år eller ved brug af
vold eller trusler kan straffen stige til op til 12 år.

Straffelovens § 224
Anden kønslig omgang end samleje.

/ritzau/