LIGE NU:

Vrede sygeplejersker forlanger forklaring

Personalet på Farsø Sygehus er vrede over regionsrådsformand Ulla Astmans udtalelser på TV2/Nord

I et åbent brev til samtlige regionsrådsmedlemmer vil personalet på Farsø Sygehus nu have en forklaring på det regelsæt, som ligger til grund for, at regionsrådskandidaterne Birgitte Josefsen og Kristian Andersens besøg på sygehuset blev aflyst i sidste øjeblik.

TV2/Nord har tidligere fortalt, hvordan Ulla Astmans udtalelser har skabt vrede og forvirring blandt personalet, og nu vil de have regionsrådet til komme med en detaljeret redegørelse for, hvordan det nye regelsæt skal forstås.

Læs det åbne brev herunder:

Farsø, den 5.5.2009.

Åbent brev til regionsrådsmedlemmerne i Region Nordjylland omkring de nye regler for medarbejderes aktiviteter i fritid og arbejdstid med ikrafttræden den 1.5.2009.

Efter de seneste dages diskussioner omkring personalets rettigheder i forbindelse med politikerbesøg på Farsø Sygehus, har der rejst sig en række spørgsmål i personalegruppen, som vi venligst vil anmode om, at man vil tage op til behandling i regionsrådet.

Konkret har følgende to udtalelser fra regionsrådsformand Ulla Astman vakt en del undren blandt det efterhånden lettere forvirrede personale:

TV Nord fredag den 1.5.2009: "Der må være en styring af, hvad medarbejdernes tid går med".

TV Nord søndag den 3.5.2009: "Hvis det er i medarbejdernes fritid, så skal mødet heller ikke finde sted på sygehuset. Man bliver nødt til at skelne mellem arbejde og fritid."

o Personalet møder jævnligt op i fritiden i forbindelse med diverse undervisningsseancer af faglig karakter. Dette sker som oftest ulønnet og af ren og skær interesse i at holde sig fagligt ajour.

o Det sker, at der arrangeres receptioner i forbindelse med f.eks. jubilæer, afsked med medarbejdere, der pensioneres eller andre mærkedage. Hertil møder de medarbejdere ind, der føler et personligt incitament til dette. Dette sker naturligvis ulønnet for de medarbejdere, der gør det i deres fritid, men lønnet for dem, hvor arrangementerne ligger i arbejdstiden, og forholdene på arbejdspladsen i øvrigt tillader, at medarbejderne kan gå fra i et kortere tidsrum.

o Personalemøder arrangeres som udgangspunkt udenfor normal dagarbejdstid af hensyn til, at driften på stedet derved ikke påvirkes, og der derved er så mange medarbejdere som muligt, der kan deltage.
Fremmøde er frivilligt, men de fremmødte honoreres herfor efter reglerne for "møde udenfor normal arbejdstid".

o En stor del af den regionale korrespondance finder efterhånden sted via e-mail. Man har, som det er nu, mulighed for både at åbne dem derhjemme såvel som i arbejdstiden.

o Da en stor del af personalet bor i oplandet til sygehuset, sker det med jævne mellemrum, at personalet har en dobbeltrolle som såvel personale og pårørende. Indtil videre har der været mulighed for at gøre kortere sygebesøg i eksempelvis frokostpausen.

Vi har meget brug for en præcis og fyldestgørende information omkring de nye regler om medarbejderes rettigheder og muligheder i henholdsvis fritid og arbejdstid, der trådte i kraft den 1.5.2009, da de, som det er nu, rejser flere spørgsmål end svar.

Herunder bl.a. også, om de nye regler vil få indflydelse på de aftaler, som overenskomster, arbejdstidsaftaler og aftaler om frivilligt ekstra arbejde (FEA) indgået mellem de faglige organisationer og Region Nordjylland byder på.

I håbet om, at regionsrådet kan bidrage til en fyldestgørende afklaring af ovennævnte komplekse problemstillinger, ser vi frem til en snarlig detaljeret redegørelse.

Med venlig hilsen
Birthe Finnerup, sygeplejerske (: sgpl.) medicinsk dagafsnit,
Susanne Winkel Kristensen, operationssgpl.
Berit Byg, anæstesisgpl.

Desuden:
Else-Marie Krøldrup (operationssgpl.), Else Dalsager (operationssgpl.), Karen W. Lund (operationsgpl.), Karin Simensen (sgpl. afd. B), Else Hald (sgpl. med. dagafsnit), Anne Dorthe Muurholm (sgpl. med. dagafsnit), Elsebeth Pedersen (anæstesisgpl.), Lene Bjørn (sgpl. afd. B), Inger-Lise Eskelund (SOSA afd. B), Anita Gundersen (anæstesisgpl.), Helle Larsen (anæstesisgpl.), Ellen Berthelsen (sygehjælper anæstesien), Bente Hjortkjær (anæstesisgpl.), Gitte Korup Sørensen (anæstesisgpl), Liselotte Poulsen (operationssgpl.), Joan Grove (operationssygpl.), Else Marie Jensen (anæstesisgpl.), Maren Grønkjær (anæstesisgpl.), Niels Medum Andersen (anæstesisgpl.), Anne Marie Glerup (opvågningssgpl.), Lizzi Andersen (opvågningssgpl.), Dorthe Kvorning (serviceassistent operationsafd.), Benedicte Buren (opvågningssgpl.), Sonja B. Andreassen (sgpl. anæstesien), Birgit Langer (operationssgpl.), Annett Broberg (opvågningssgpl.), Britta Sørensen (anæstesisgpl.), Pernille Jensen (sgpl. O4), Signe Brønd (sgpl. O 4), Helle Svendsen (teknisk afd.), Ove B. Holm (teknisk afd.), Tommy Henningsen (teknisk afd.), Bodil Nielsen (bioanalytiker), Dorthe Villadsen (bioanalytiker), Jette Nielsen (bioanalytiker), Maj Mortensen (bioanalytiker), Hanne Madsen (rengøringsassistent), Lene Jensen (bioanalytiker), Tove Douglas (ergoterapeut), Irene Christensen (rengøringsassistent), Leo Jakobsen (fysioterapeut), Anna Marie Jensen (rengøringsassistent), Ulla Sørensen (rengøringsassistent), Anders M. Bjerre (radiograf), Boro Bozic (radiograf), Adda Grycel (overlæge, røntgenafd.), Tove Traberg (køkkenassistent), Lillian Hansen (køkkenassistent), Anna Birgit Bisgaard (køkkenassistent), Lone Juel (køkkenassistent), Tina Due-Hansen (køkkenassistent), Maja Jørgensen (køkkenassistent), Knud Erik Laigaard (portør), Kristina Lilleriis (portør), Henning Kristiansen (portør). Maria Ovesen(Anæstesi overlæge).Thilde Ebdrup Kjær (lægevikar). Henning Hoby Andersen (overlæge Med. afd.)

Mink

Påbud fra Fødevarestyrelsen til to farme: Skal aflive de sidste mink nu

Kim Edberg Andersen

Tidligere DF´er får lov til at træde ud af byrådet

SKole park og vej

play Kommunen griber ind: Afspærrer faldefærdig skolebygning for ejerens regning

090817 Landmønd kæmper for at redde høsten

play Minister erkender: Landmænd, der ville ansætte voksenlærlinge, fik uberettigede afslag

Mink

Påbud fra Fødevarestyrelsen til to farme: Skal aflive de sidste mink nu

Kim Edberg Andersen

Tidligere DF´er får lov til at træde ud af byrådet

SKole park og vej

play Kommunen griber ind: Afspærrer faldefærdig skolebygning for ejerens regning

Til forsiden

Til forsiden