LIGE NU:

Borgmester: Urealistiske sparekrav

I kølvandet på sparekravet på 1 % af kommunernes samlede budget, har den nye Venstreregering fremsat nogle forslag til hvordan besparelsen kan findes. "Urealistiske", kalder Rebild Kommunes borgmester, Leon Sebbelin forslagene.

Først foreslog et medlem af Venstre, at de danske kommuner kunne skære bycykler og selvlysende bænke væk, som oplagte steder at hente 1 %-besparelsen. Senest har ministeren forslået at skære ned på udgifterne til administration og veje.

Det er ikke forslag der falder i borgmester for Rebild Kommune, Leon Sebbelins smag.

- Hvis vi i Rebild Kommune skal finde en besparelse på 1 % af vores samlede budget alene på administration og veje ? og det bliver vi nødt til, for vi har hverken bycykler eller selvlysende bænke ? vil det betyde en voldsom reduktion på begge områder. Helt konkret betyder det at budgettet på disse to områder vil skulle reduceres med 25 %, altså ¼ af hvad vi bruger i dag, han til kommunens hjemmeside og tilføjer, at det er helt urealistisk.

Leon Sebbelin påpeger, at det punkt på budgettet der hedder ?veje? ikke kun dækker over at lappe huller i asfalten.

- Jo, det handler det også om; at lappe huller i vejene. Faktisk har vi talt om, at vores veje efterhånden er så slidte, at vi bliver nødt til at afsætte flere penge til området. Men ud over vedligehold, dækker vejbudgettet også udgifter til skolebusser, snerydning og glatførebekæmpelse.

Besparelser på administrationen vil også kunne mærkes blandt borgerne.

- Der er mange der tror at besparelser på 'administrationen' ikke vil kunne mærkes blandt borgerne, men det er ikke tilfældet. Administrationen dækker blandt mange andre funktioner over Borgerservice, Jobcentret, byggesagsbehandling og alle socialrådgiverne. Og jeg er sikker på, at alle vil være enige i at nedskæringer på de fire nævnte områder vil blive oplevet som en serviceforringelse hos mange borgere, siger Leon Sebbelin.