Budgetaftale på plads i Rebild: Så meget stiger skatten

Der er lagt op til en skattestigningen i Rebild Kommune i budgetaftalen for 2024.

Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet og løsgænger Jeppe Ugilt Hansen har søndag 1. oktober underskrevet budgetaftalen for 2024 i Rebild Kommune. 

Budgettet forventes at blive endelig vedtaget på byrådsmødet den 12. oktober. 

Det skriver kommunen i en pressemeddelelse. 

Borgmester og leder af budgetforhandlingerne Jesper Greth (V) og byrådet stod overfor nogle store udfordringer i forhold til næste års budget.

Udgangspunktet i kommunen har været en meget lav likviditet, og derfor har der været svære beslutninger at tage. Det betyder også, at det ikke er alle partier, der har ønsket at deltage i budgetaftalen.

Kommuneskatten sættes op

I den nye budgetaftale vil kommuneskatten blive sat op med 0,5 procent. 

- De hårde økonomiske rammebetingelser betyder, at alle i byrådet bliver udfordret på nogle af deres grundlæggende principper og holdninger, når enderne skal hænge sammen i et ansvarligt budget. Det er hårdt, fordi vi ved, hvilke konsekvenser, det vil få for den nære velfærd. Dette til trods har det været en konstruktiv proces, og aftaleparterne føler, at enhver sten er blevet vendt for at sikre en ansvarlig og stabil økonomi i Rebild – også på lang sigt.

- Derfor har det også været nødvendigt at sætte skatten op med 0,5 %. Men her vil jeg gerne understrege, på vegne af aftalepartnerne, at vi har sikret at hver en krone kommer til at give et løft til flere velfærdsområder. Vi har aftalt, at en fjerdedel af den øgede indtægt fra skatteprovenuet prioriterer vi til et kvalitetsløft og ny organisering af skoleområdet. Halvdelen af provenuet prioriteres til anlægsinvesteringer såsom tre dagtilbud, en ny skole og udbedring af veje og trafiksikkerhed. Den sidste fjerdedel prioriteres til et løft af Rebild Kommunes kultur- og fritidsliv, som er en central del af Rebilds DNA, lyder fra borgmester i Rebild Kommune, Jesper Greth. 

Nedslagspunkter i budgetaftalen 2024 i Rebild Kommune

  • Investering i udvikling af skole- og dagtilbudsområdet

    Aftaleparterne er enige om en udviklingsplan med et kvalitetsløft for folkeskoleområdet, der indbefatter en investering på 3,4 mio. kr. i 2024 stigende til 11,5 mio. kr. i 2027.

  • Den lokale kultur og fritidsliv skal styrkes

  • Ældreområdets økonomi på plads

    Aftaleparterne har fundet en løsning på de 9,4 mio. kr. der var i ubalance på ældreområdet, i forbindelse med mellemkommunale udgifter, ved at tilføre 6 mio. kr. i 2025 faldende til 2 mio. kr i 2027.


Seneste nyt

fra Nordjylland