Efter lukning - flygter i flok fra handicapråd

En uvis fremtid venter de knap 50 børn og unge med særlige behov efter brat lukning.

- Vi har brug for at kunne se os selv i øjnene.

Sådan lyder ordene fra Gitte Ingeborg Mikkelsen, der fredag morgen har valgt at trække sig fra sin post som medlem af Handicaprådet i Rebild Kommune, hvor hun har siddet som repræsentant for Danske Handicaporganisationer Rebild. 

Hun trækker sig sammen med de tre andre repræsentanter for DH Rebild i Handicaprådet, Rikke Sahl, Maria Adele Bonde og Joan Sylvestersen.

quote Der bliver kun flere børn, som har særlige behov, og derfor råber vi nu vagt i gevær

Gitte Ingeborg Mikkelsen, tidligere medlem af Handicaprådet i Rebild Kommune

Beslutningen om at trække sig er taget i kølvandet på gårsdagens byrådsmøde, hvor det blev besluttet at lukke Læringscenter Himmerland. 

- Det var bare dråben. Vi har gjort alt det, vi kunne, lyder det fra Gitte Ingeborg Mikkelsen. 

300923 300923 Læringscenter Himmerland chlu 11130
Foto: Christoffer Høeg Lundberg

En beslutning uden en plan

En uvis fremtid venter de knap 50 børn og unge samt deres forældre, da det endnu ikke er fastslået, hvor alle børnene nu skal placeres. 

- Man træffer en beslutning for de allersvageste i kommunen, selvom man ved, at man ikke har et alternativt tilbud, som kan hjælpe dem tilstrækkeligt, siger Gitte Ingeborg Mikkelsen, der fortsætter:

Handicaprådet

”Handicaprådet rådgiver kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgere og kommunalbestyrelse om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap.”

”Rådet kan tage alle emner op som vedrører mennesker med handicap. Handicaprådet kan også tage spørgsmål af generel karakter op til drøftelse og komme med forslag og initiativer.”

Kilde: https://rebild.dk/demokrati/raad-og-naevn/handicapraadet

- Vi håber virkelig, at det her vil få byrådet til at stoppe op. For vi har en oplevelse af, at man handler i afmagt, fordi de har truffet en beslutning uden at have en plan.

Gitte Ingeborg Mikkelsen er uddannet pædagog, og har selv en tæt tilknytning til Læringscenter Himmerland, fordi hun er plejemor til et barn i specialtilbuddet. Derudover er hun også formand i Læringscenter Himmerland.

- Der bliver kun flere børn, som har særlige behov, og derfor råber vi nu vagt i gevær, lyder det fra det afgående medlem af Handicaprådet. 

TV2 Nords reporter snakkede med borgmester i Rebild Kommune, Jesper Greth (V), og næstformand i Læringscenter Himmerlands bestyrelse, Thomas Boddum, efter byrådsmødet torsdag aften.

Hør herunder, hvad de sagde om beslutningen:

I aften behandlede byrådet i Rebild Kommune blandt andet sagen om det lukningstruede Læringscenter Himmerland.

Seneste nyt

fra Nordjylland