Erhvervsstyrelsen dropper veto mod Rebild Kommune

Nu kan de - næsten - bygge løs i Rebild Kommune. Erhvervsstyrelsen har droppet dens indsigelse mod kommunens lokalplaner.

Rebild Kommune har to gange modtaget et stort og rungende NEJ fra Erhvervsstyrelsen til deres planer om at lægge nye arealer ud i henholdsvis Skørping og Støvring. Til stor frustration for kommunen, der i løbet af de sidste to år har haft en befolkningstilvækst på 1,5 procent. 

I indsigelsen skrev styrelsen blandt andet, at Rebild Kommune manglede at uddybe den nye plan, hvor de vil inddrage landzone-areal til boliger.

- Det er derfor ikke muligt at se, om der udlægges et større areal til byvækst end der er behov for, stod der også. 

Men nu er Erhvervsstyrelsen nået frem til at droppe deres veto med følgende begrundelse: 

"Af redegørelse fremgår det, at Rebild Kommune på baggrund af boligudbygning de seneste 12 år samt den forventede befolkningstilvækst, har et arealbehov til boliger på 130 hektar i perioden 2017 – 2028. Redegørelsen danner dermed grundlag for udlæg af boliger i kommuneplan 17.  Erhvervsstyrelsen finder redegørelsen tilstrækkelig og frafalder hermed indsigelsen." 

Byrådet i Rebild Kommune har fået til opgave at justere deres samlede udlæg af arealer, så det stemmer overens med de 130 hektar, der er behov for. 

- Nu ser jeg frem til det politiske arbejde med at prioritere de 130 hektar. Et arbejde, jeg håber, kan gøres færdig på et byrådsmøde den 22. december, lyder det fra borgmester Leon Sebbelin.