Der er mange fine ord, mener forældrene, der vil se handling fra politikernes side. Nu indkalder forældrene til åbent møde for alle forældre til folkeskolebørn i Rebild Kommune. Foto: Torben Lykke Larsen

Forældre i Rebild Kommune bekymret for folkeskolernes fremtid

Der er mange fine ord, mener forældrene, der vil se handling fra politikernes side. Nu indkalder forældrene til åbent møde for alle forældre til folkeskolebørn i Rebild Kommune.

Rebild Kommunes otte folkeskoler er under stort pres. Det mener en gruppe forældre, der er bekymrede for børnenes fremtid. 

- Alle skoler, store som små, er under stort pres, da ressourcerne ikke rækker til at øge kvaliteten og forbedre trivslen, siger Torsten Topbjerg, som er en af initiativtagerne til mødet.

Han tilføjer, at Rebild Kommunes otte folkeskoler er underfinansieret, og der derfor ikke er flere midler at flytte rundt på mellem skolerne, hvilket er sket tidligere.

I gennemsnit bruges der ifølge forældrene ca. 64.000 kr. per elev i Rebild Kommune, og det beløb er op mod 9.000 kroner mindre end det, der bruges pr elev i andre nordjyske kommuner.

- Akkurat som der stilles rimelige krav til andre arbejdspladser, må vi som forældre stille krav til politikerne om, at børnenes arbejdspladser forbedres, siger Torsten Topbjerg og tilføjer, at ”arbejdsforhold” selvfølgelig dækker bredere i denne sammenhæng.

Han og resten af forældregruppen ønsker et styrket forældresamarbejde på tværs af skoledistrikterne, der skal øge forældrenes indflydelse på de politiske beslutninger på området.

- Vi skal stå sammen som forældre på tværs af skoledistrikterne, fordi vi alle ønsker en bedre folkeskole, hvor end man bor i Rebild Kommune, lyder det fra Torsten Topbjerg.

Gruppen bider sig blandt andet fast i, at byrådet i Rebild er blevet enige om kommunens børne- og ungepolitik frem til 2022 med fokus på at alle børn og unge er lige meget værd og skal have de samme muligheder uanset forudsætninger og udfordringer.

- Vi er helt enig i den målsætning. Men skal de fine ord og rigtige betragtninger omsættes til konkret handling, skal kommunens folkeskoler tilføres flere ressourcer, siger Torsten Topbjerg.

Derfor vil gruppen og de mange andre forældre, som initiativgruppen håber at få med, holde politikerne op på, at den landspolitiske aftale om at tilføre blandt andet skoler flere penge til at øge kvaliteten også bliver brugt til det, pengene er øremærkede til også i Rebild Kommune.

- Vi har brug for at høre alle forældre, og man skal ikke være medlem af en skolebestyrelse for at deltage. Og skal børn, lærere og ledere have mulighed for at forbedre folkeskolerne, må vi som forældre stå sammen, da vi er mange, der frygter, at politikerne igen og igen vil spare på området, siger talsmanden for initiativgruppen.

Mødet afholdes i Huset på Hobrovej 104 i Støvring den 23. september klokken 19.00.