06:41

Rebild Kommune - med borgmester Leon Sebbelin i spidsen - vil give lov til stort byggeri, som lokale mener er ulovligt

Kommune vil bygge 28 boligere i naturområde: Skørping-borgere i oprør

En gruppe borgere i Skørping er rasende på Rebild Kommune, der lægger op til at opføre 28 rækkehusboliger klos op ad deres skov- og naturgrunde.

Rebild Kommune har lagt op til at bygge 28 rækkehusboliger i Skørping.

Det lyder umiddelbart skønt. Problemet er bare, at borgerne i sin tid netop købte en bolig i området, fordi lokalplanen forbyder så stort et byggeri. Det skriver borgerne i en fællesprotest.

Skørpingborgerne omkring Hanehøjvej forstår ikke, at kommunen vil bygge tæt i flere etager inde i den skov, der har været deres nabo i mange år.

Det er jo en katastrofe for hele den del af byen her. Planen blev sendt ud til naboerne før jul med få ugers frist til at komme med bemærkninger. Jeg blev da nærmest rystet, da jeg så det. Det er så dårlig en behandling af borgerne, at det virker beskæmmende

Bjarne Kristensen, beboer i området

- Det er det højeste sted i området. Når alle træer bliver fældet, bliver det jo en hel by, der skyder kraftigt op, siger Bjarne Kristensen, der bliver nabo til det påtænkte byggeri.    

28 boliger i stedet fo ni
Der må højst bygges ni boliger på det omstridte stykke jord. Det siger lokalplanen, men nu har embedsmændene i Teknisk Forvaltning indstillet, at man giver en privat ansøger lov til at opføre i alt 28 boliger fordelt på 14 rækkehuse.

- Det er jo en katastrofe for hele den del af byen her. Planen blev sendt ud til naboerne før jul med få ugers frist til at komme med bemærkninger. Jeg blev da nærmest rystet, da jeg så det. Det er så dårlig en behandling af borgerne, at det virker beskæmmende. Jeg kan simpelthen ikke forstå, at en kommune vil optræde på den måde, siger Bjarne Kristensen.

Stephan Birch og hans familie byggede hus i 1997 i tiltro til lokalplanen.

- Det var vigtigt, dengang vi flyttede hertil. Vores nabo har købt hus så sent som for et år siden, og der var ingen planer overhovedet om, at der skulle komme så omfattende et projekt ved siden af hans hus. Så føler man altså lidt afmagt, siger Stephan Birch.

Min kone og jeg forstår det ikke. Vi har omhyggeligt valgt at bo herude, fordi vi kan lide skovområdet, naturen og så videre. Det bliver totalt ødelagt nu

Gunnar Christensen, beboer i området

Gunnar Christensen kommer til at bo et par meter klos op af det planlagte, tætte etagebyggeri.

- Min kone og jeg forstår det ikke. Vi har omhyggeligt valgt at bo herude, fordi vi kan lide skovområdet, naturen og så videre. Det bliver totalt ødelagt nu, siger Gunnar Christensen.

Flere politikere er i mod byggeriet
TV2 Nord har talt med de fem politikere i teknisk udvalg. Ingen af dem vil stemme for den omfattende byggeplan, som den er blevet indstillet til dem til vedtagelse. 

- Jeg får mange henvendelser fra folk i hele Skørping. De føler, at det er forceret igennem. Planen dukker op som lyn fra en klar himmel. Nu skal det her projekt bare igennem. Det mest overraskende er, at det påstås, at forvaltningen bare kan dispensere og bestemme, om der skal være ni eller 28 boliger, siger Ole Frederiksen (V), medlem af Teknisk Udvalg i Rebild Kommune. 

Han og de øvrige teknikudvalgsmedlemmer krævede en offentlig høring på mindst seks uger, da de før jul fik forelagt det omfattende, færdige projekt. De fik en høring på fem uger.

Det er heller ikke faldet i god jord, at embedsmændene i indstillingen til politikerne har betegnet projektet som ”spændende” og ”rigtig godt”.  

Så sent som for en måned siden vedtog vi i en helhedsplan for byen, at byfortætning skal foregå inde i centrum, og nu lægger de det næsten en kilometer væk fra centrum

Ole Frederiksen (V), medlem af Teknisk Udvalg i Rebild Kommune

- Vi har som politikere ikke brug for subjektive tillægsord for at få os til at vedtage et projekt. Jeg har aldrig oplevet det før i mine 25 år i byrådet. Derfor har jeg også straks påtalt det, siger Ole Frederiksen.

De 28 boliger er ifølge Ole Frederiksen i strid med den helhedsplan, kommunen vedtog for nylig.

- Så sent som for en måned siden vedtog vi i en helhedsplan for byen, at byfortætning skal foregå inde i centrum, og nu lægger de det næsten en kilometer væk fra centrum, siger Ole Frederiksen.

Også fra den anden side i byrådet, hos socialdemokraterne, er der modstand.

- Det er ikke noget, vi kan være stolte af her i kommunen. Vi ser desværre for meget af den slags i vores kommune. Det handler om at bygge højt og for tæt, og derfor bliver det på bekostning af hele miljøet. En omfattende byudvikling i Rebild Kommune i de her år presser alle. Det hele skal gå så stærkt, så det kunne være rigtig sund fornuft at standse op, trække vejret dybt og tænke sig om en ekstra gang. Det her projekt stemmer jeg i hvert fald klart nej til, siger Peter Hansen (Socialdemokratiet), medlem af Teknisk Udvalg i Rebild Kommune og gruppeformand for Socialdemokratiet i Rebild.

Vil få konsekvenser for trafikken
168 borgere har sendt en indsigelse til kommunen. Et af hovedargumenterne er, at byggeprojektet vil betyde 84 nye beboere i et område, der i forvejen har problemer med trafikken og en meget smal vej.   

Det her område er allerede stærkt belastet af trafik. Infrastrukturen er ikke på plads, og vi har i flere år kæmpet for bedre forhold. Nu vil man så tilføre yderligere 56 biler. Det bliver helt uoverskueligt

Stephan Birch, beboer i området

- Det her område er allerede stærkt belastet af trafik. Infrastrukturen er ikke på plads, og vi har i flere år kæmpet for bedre forhold. Nu vil man så tilføre yderligere 56 biler. Det bliver helt uoverskueligt, siger Stephan Birch.

- Det er klart, at kommunen kan have en interesse i at få det her projekt igennem. Hvis man kan få penge for grunde til 28 boliger i stedet for til ni vil det forøge værdien betydeligt for kommunen. Men det bliver en pris, vi andre kommer til at betale, siger Bjarne Kristensen.

Stephan Birch har hyret advokat, fordi han med den nye byggeplan vil få mange nye naboer, der kommer til at bo på områdets højeste sted med udkig i alle retninger. Advokaten skriver blandt andet i sin indsigelse, at 28 boliger i området ved Hanehøjvej indebærer, at man skal fravige udstykningsprincippet med 300 procent, og at der af den grund formentlig er tale om ”forhold, der ligger langt udenfor kommunens hjemmel til at meddele dispensation fra lokalplanen”. 

- Jeg tør ikke andet end at tage en advokat, for jeg er ikke sikker på, at vi selv kan overskue, hvad det her ender med. Man kan jo ikke fortænke folk i, at de gerne vil have en god udsigt, men de kan i princippet sidde og kigge direkte ned i vores stue og have – fra en meget høj nabogrund, hvor der lige nu bare er skov, krat og ét hus inde mellem træerne, siger Stephan Birch.

Teknisk Udvalg i Rebild Kommune skal behandle byggesagen på et møde den 5. februar.