Det glæder miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen at staten har opkøbt det 168 hektar store område ved Lindenborg Ådal. Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen / Ritzau Scanpix

Millionprojekt: Staten køber 168 hektar nordjysk natur

Staten har købt et naturområde på 225 hektar ved Lindenborg Ådal i Himmerland. Opkøbet skal sikre sjældne arters overlevelse.

Den danske natur - og de arter, der lever i den - skal have en hjælpende hånd. Derfor har staten besluttet at investere i 168 hektar natur ved Lindenborg Ådal i Rebild Kommune.

Området ligger lige op ad området Skindbjerglund som staten også ejer - og sammenlagt udgør områderne 225 hektar, som i de kommende år skal udlægges til skov, ligesom der skal genoprettes overdrev, som er en af landets mest truede naturtyper. Samlet er der afsat 21 millioner kroner til opkøbet og den efterfølgende naturetablering.

- Naturen har brug for mere plads, og derfor er jeg rigtig glad for, at vi får skabt et større, sammenhængende område, hvor naturen kan få lov at udvikle sig til gavn for sjældne dyr og planter. Med købet bygger vi videre på de store naturværdier i de tilstødende statslige naturområder, hvor regeringen og Dansk Folkeparti allerede har besluttet at udlægge urørt skov, udtaler miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V).

Se kortet over naturområdet her:

  Foto: Grafik: Miljø- og Fødevareministeriet

Området ved Lindenborg Ådal gemmer på naturområder med kalkoverdrev, ferske enge og gamle egeskove. Derudover findes der i ådalen også den sjældne orkidé fruesko, som kun vokser to steder i hele landet.

Store dele af området har dog i de senere år været tilplantet med juletræer, men når statens naturgenopretning har fundet sted, vil man finde overdrev og græssende dyr på tværs af hele området.

Hvordan området skal udvikles og senere forvaltes, skal naturstyrelsen nu lave en plan for.