LIGE NU:

Ny bydel skyder op i Støvring

Grund, sundhedshus og torv udbydes nu til salg på 45.000 kvadratmeter stor grund, der bliver til ny bydel.

Støvring vokser stadig, og nu skydes opførelsen af en ny bydel for alvor i gang. 

Det sker med udbud af den knap 45.000 kvm. store grund i Støvring Ådale, bygning af nyt sundhedshus og etablering af områdets centrale torv i et samlet udbud.

Borgmester Leon Sebbelin er glad for at sende det hele i udbud, og ser det som en vigtig milepæl i processen med at realisere byrådets vision for Støvring Ådale:

- Vi vil skabe en ny bebyggelse med boliger, oplevelser og byrum, som Støvring ikke har i dag. Den nye bydel skal tilbyde en stemning, atmosfære og funktioner, der tiltrækker folk fra hele byen. Støvring er vokset rigtigt meget øst for banen de seneste år, og den nye bydel skal være med til at binde byen sammen på tværs af banen.

Den nye bydel sker i takt med, at der fortsat flytter flere nye beboere til. 

- Vi har særligt haft mange nye tilflyttere af børnefamilier til de nye parcelhuskvarterer i Støvring Ådale. Med den nye kommende bydel vil vi også tilbyde andre boligtyper end parcelhushuse til både nye borgere, men også til dem, der måske gerne vil flytte til et mindre rækkehus med en lille have eller til en lejlighed med udsigt over den smukke ådal. Vi skal kunne tilbyde forskellige måder at bo på, så vi bevarer dynamikken i byen og gør den attraktiv for borgere i alle livsfaser, siger borgmesteren.

Et af omdrejningspunkterne i den nye bydel bliver det nye sundhedshus, der skal indeholde det kommunale sundhedscenter foruden et hus til almen lægepraksis og øvrige praksisyder som for eksempel tandlæger, jordemoderkonsultation, udendørs trænings- og opholdsarealer, café, mulighed for frivillige aktiviteter, lokaler og udstyr til tværfagligt samarbejde og meget mere.

I udbuddet er også indeholdt etablering af et nyt bytorv, der indrettes, så både børn og voksne har lyst til at opholde sig på torvet og være med til at skabe liv i den nye bydel på alle tider af dagen. I sundhedshuset indrettes en cafe, som også kan bruges af byens borgere. I forlængelse af torvet planlægger kommunen at anlægge en ny cykel- og fodgængerbro over banen, så den nye bydel knyttes naturligt sammen med Jernbanegade på den anden side af banen.

Tilbud på den samlede pakke kan gives frem til 28. august kl. 12.