Foto: Per Frank Paulsen

Organisation i åbent brev til Rebild Kommune: Foruroliget over sparekonsulenter

Konsulenter får kun penge, hvis de kan skære i udbetalinger til handicappede. - Det lugter af uværdige besparelser, lyder kritikken af Rebild Kommune.

Danske Handicaporganisationers Rebild-afdeling er bekymrede for deres medlemmer, efter det er kommet frem, at Rebild Kommune har hyret konsulenter, der kun får betaling, hvis de finder besparelser med henblik på at finde besparelser på handicapområdet. 

Derfor har formand for lokalafdelingen i Rebild uden held bedt om et møde med politikerne for at få klarlagt 

- Derfor har vi bedt om at få et afklarende møde i Handicaprådet, dog uden dette er gennemført. Vi har desværre heller ikke kunnet få et svar på vore uddybende spørgsmål til samarbejdet med Brorson Consult, skriver Henning Thygesen i et åbent brev til kommunen. 

I brevet til byrådet i Rebild Kommune forlanger organisationen en redegørelse for kommunens samarbejde med konsulentvirksomhederne. 

- Det er en foruroligende historie og tendens, og Dansk Handicapsorganisationers Rebild-afdeling (DH Rebild, red.) er meget foruroliget over ovenstående. Det lugter af uværdige besparelser, der rammer mennesker med handicap, lyder det i det åbne brev til politikerne. 

Efter henvendelse via Handicaprådet har Byrådet og DH Rebild fået en generel gennemgang af sagsforløbet, hvori der bl.a. beskrives, at aftalen er en ”'no cure, no pay'-aftale, som ikke opfattes som en resultatløn.

Det fremgår desuden af svaret, at der har været gennemgået cirka 20 sager og besparelse realiseret i 2018-19 er 4,5 millioner kroner. 

Dette gav anledning til, at DH Rebild forespurgte på specificering af kommunens samarbejde med konsulent-bureauet Brorson Consult, og hvordan samarbejdsaftalen var udformet. Man udbad sig også at få et afklarende møde i Handicaprådet, dog uden dette er gennemført.

Ifølge DH Rebild har man heller ikke fået svar på uddybende spørgsmål til samarbejdet med Brorson Consult. Man vil gerne have haft uddybende svar på, at der ifølge Altinget.dk er indgået kontrakt med Brorson Consult med 'no cure no pay' og '10 procent i samlet besparelse'. 
 
- Vi, DH Rebild, har udbedt os svar på vores henvendelse inden jul, men det har ikke været muligt at få fra forvaltningen. Modviljen undrer os, da vi synes vi stiller nogle forholdsvis enkle spørgsmål, som det er relevant at få en hurtig afklaring på, lyder det i brevet. 

Eftersom Rebild kommune har samarbejdet med Brorson Consult i 20 sager, vil organisationen også have uddybet:

  • Vil kommunen redegøre for samarbejdet med konsulentvirksomheden?
  • I hvor mange af sagerne har kommunen revisiteret eller sænket serviceniveauet hos borgere som følge af konsulentvirksomhedens anbefalinger?
  • Hvordan har borgerne været inddraget i samarbejdet med konsulentvirksomheden i deres sag?
  • Hvordan har kommunens samarbejde med konsulentvirksomheden øget livskvaliteten hos borgere med handicap i kommunen?  

I brevet roser Danske Handicaporganisationer Rebild også kommunen for den nyeste revidering af kommunen handicappolitik. Centralt i denne politik er blandt andet at sætte borgeren i centrum, åbenhed og information.

- DH Rebild opfordrer til at efterleve vort fælles ståsted for handicappolitikken i kommunen. DH Rebild kan og vil bidrage. Lad os fortsætte en konstruktivt dialog, lyder opfordringen. 

Åbent brev til Rebild Byråd: Brug af eksterne konsulenter ift borger med handicap 

Kære Byråd, 
 
Torsdag den 12. december bringer Altinget artiklen om hvordan kommuner fordelt over hele landet har hyret private konsulentfirmaer til at gennemgå mere end 800 borgersager med henblik på at finde besparelser på handicapområdet.  

 

I langt størstedelen af kontrakterne mellem kommunen og konsulentfirmaet er aftalen, at de private firmaer kun får betaling, hvis de finder besparelser. De to firmaer, som 19 kommuner har indgået et samarbejde med om at finde besparelser, er Brorson Consult og Trancit.  

 

På listen over kommuner, der har benyttet disse firmaer, finder vi desværre også vor egen Rebild Kommune. Af artiklen fremgang desuden at Rebild kommune har indgået aftale med Brorson Consult. 
 
Efter henvendelse, bl.a. via Handicaprådet, har Byrådet og DH Rebild fået en generel gennemgang af sagsforløbet, hvori der bl.a. beskrives, at aftalen er en ”no cure no pay” aftale, som ikke opfattes som en resultatløn. Det fremgår desuden af svaret, at der har været gennemgået ca. 20 sager og besparelse realiseret i 2018-19 er 4,5 mio kr. 
 
Dette gav anledning til, at vi fra DH Rebild forespurgte på specificering af kommunens samarbejde med dette konsulent-bureau og hvordan samarbejdsaftalen var udformet. Vi udbad også at få et afklarende møde i Handicaprådet, dog uden dette er gennemført. Vi har desværre heller ikke kunnet få et svar på vore uddybende spørgsmål til samarbejdet med Brorson Consult. 
 
Helt specifikt har vi udbedt os:

• Forklaring på ”no cure no pay”, og forskellen på dette og resultatløn

• Iht artiklen i Altinget er der indgået kontrakt med Brorson Consult med ”no cure no pay” og ”10 procent af samlet besparelse” – uddybelse heraf 
 
Vi, DH Rebild, har udbedt os svar på vores henvendelse inden jul, men har ikke været muligt at få fra forvaltningen. Modviljen undrer os, da vi synes vi stiller nogle forholdsvis enkle spørgsmål, som det er relevant at få en hurtig afklaring på. 
 
Eftersom Rebild kommunes har samarbejdet med Brorson Consult i 20 sager, finder vi det også interessant at få uddybet:

 

• Vil I redegøre for kommunens samarbejde med konsulentvirksomheden?

• I hvor mange af sagerne har kommunen revisiteret eller sænket serviceniveauet hos borgere som følge af konsulentvirksomhedens anbefalinger?

• Hvordan har borgerne været inddraget i samarbejdet med konsulentvirksomheden i deres sag?

• Hvordan har kommunens samarbejde med konsulentvirksomheden øget livskvaliteten hos borgere med handicap i kommunen? 
 
Det er en foruroligende historie og tendens, og DH Rebild er meget foruroliget over ovenstående. Det lugter af uværdige besparelser, der rammer mennesker med handicap. 
 
Rebild Kommunes Handicapråd og Byrådet gennemførte i 2019 en revidering af kommunens handicappolitik – med et stort og flot resultat. Centralt i denne politik er bl.a. at sætte borgeren i centrum, åbenhed og information. DH Rebild opfordrer til at efterleve vort fælles ståsted for handicappolitikken i kommunen. 
 
DH Rebild kan og vil bidrage. Lad os fortsætte en konstruktivt dialog. 
 
På DH Rebilds Vegne 
 
 
Henning Thygesen 

Se mere