Svært at være pårørende til syge: Kom på kursus

Om kort tid kan også borgere i Rebild Kommune komme på pårørende-kursus, hvis de er tæt på mennesker med langvarig sygdom. Kurserne findes i forvejen flere steder i Nordjylland.

Det er krævende og til tider opslidende at være tæt på et andet menneske med for eksempel demens, kræft, depression eller KOL. Derfor udbyder flere kommuner kurser til pårørende under titlen "LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende".

Om kort tid er også Rebild Kommune klar til at udbyde "LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende". Det er et kursus, der er målrettet voksne pårørende til mennesker med langvarig sygdom eller mennesker, der ikke fungerer på deres normale niveau.

LÆR AT TACKLE

LÆR AT TACKLE er mestringskurser, hvor man får redskaber til at blive en bedre selvhjælper, og få styring over en hverdag med sygdom.

Kurserne ledes af to instruktører, hvoraf mindst én selv har erfaring med langvarige helbredsproblemer.

LÆR AT TACKLE er baseret på et program, der er udviklet på Stanford Universitet.

Kilde: laerattackle.dk

Hvis pårørende til mennesker med for eksempel demens, kræft, depression eller KOL forbliver raske, kan de fortsat passe på sig selv, være aktive på arbejdsmarkedet og sideløbende have overskud til at hjælpe deres nærtstående. 

- Kursets fokus på den mentale sundheds hos de pårørende er utroligt vigtigt, og vi giver derfor kurset vores varmeste anbefaling, siger Janne Kristine Møller Olesen, der funktionsleder for sundhedsfremme og forebyggelse i Rebild Kommune.

Det nye kursus "LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende" er med til at forebygge, at pårørende udvikler stress, depression eller mistrivsel på grund af de ekstra udfordringer, de møder. På kurset får de redskaber til at passe på sig selv, bede om hjælp og bevare sociale relationer. Desuden møder de andre pårørende, som er i samme situation som dem selv.

En netop offentliggjort evaluering af indsatsen for pårørende viser, at kursisterne får det markant bedre efter kurset.

Resultater

 • 71% har opnået bedre trivsel
 • 30% flytter sig fra høj risiko for at få stress eller depression til at være uden for risiko efter kurset
 • 85% er blevet bedre til at passe på sig selv
 • 78% har fået redskaber til at tackle symptomer som for eksempel træthed, stress eller tristhed
 • 93% er blevet bedre til at bruge deres netværk
 • 93% er tilfredse eller meget tilfredse med kurset.

De fem kurser

 • LÆR AT TACKLE kronisk sygdom
 • LÆR AT TACKLE angst og depression
 • LÆR AT TACKLE kroniske smerter
 • LÆR AT TACKLE job og sygdom
 • LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende

Man regner med, at 750.000 danskere er pårørende. Tallet er endnu højere, hvis alle pårørende - uanset alder - medregnes. En undersøgelse viser, at næsten hver anden pårørende føler sig deprimeret, mens en ud af tre føler sig stresset. Begge dele på grund af ekstra belastninger i hverdagen. Hver femte oplever ligefrem, at de er blevet kronisk syge af belastningen.

Det er nogle af disse udfordringer og følelser, som kurset skal afhjælpe. En kursist på pårørendekurset skriver i en evalueringen: 

 - Jeg kom på kurset og var helt nede i kulkælderen. Men efter kurset er jeg mere, som jeg var før. Jeg er blevet mere selvstændig, initiativrig og har større overskud og glæde ved livet.

LÆR AT TACKLE er fem forskellige kursusforløb målrettet personer i forskellige situationer.

Herunder kan du se, hvilke kommuner, der udbyder kurserne. Find mere information på LÆR AT TACKLEs hjemmeside.

 


Seneste nyt

fra Nordjylland