Foto: Daniel Mikkelsen

02:41

Fem vandværker omkring Siem Skov føler sig snigløbet af Rebild Kommune. De mener ikke, at kommunen bakker op om beskyttelsen af grundvandet i skoven, som når ud til flere tusinde mennesker, og de frygter at det kan få store konsekvenser for borgerne.

1 af 2

Vandværker føler sig svigtet af kommune

Fem vandværker omkring Siem Skov føler sig snigløbet af Rebild Kommune. De mener ikke, at kommunen bakker op om beskyttelsen af grundvandet i skoven, som når ud til flere tusinde mennesker.

De fem vandværker, der ligger omkring Siem Skov, føler, at de er blevet snigløbet af Rebild Kommune. I skoven ligger der en grusgrav, og som en del af Råstof 2016-planen har Region Nordjylland forslået, at grusgraven udvides, og at man må grave to steder mere i skoven.

Rebild Kommune har anmodet regionen om, at man holder fire andre steder i kommunen ude af planen for at sikre grundvandet og fremtidig forsyning. Men de har ikke bedt om, at området i Siem Skov bliver fjernet fra planen, selvom fem vandværker henter grundvand i skoven til flere tusinde borgere.

- Det virker bare underligt for mig, at kommunen går ind og forsøger at påvirke fire andre områder i råstofplanen og siger, de skal fjernes fra den her plan på grund af drikkevandsforsyning, og så vælger de at se bort fra det her område, siger Jan Lisberg, formand for Terndrup Vandværk.

Vandværkerne er bange for, at hvis der bliver gravet mere i skoven, så kan det gøre grundvandet mere sårbart for forurening. Når der bliver gravet i skoven, så bliver der fjernet en masse sand, grus og jord, og det betyder, at noget af det filterlag, som holder grundvandet rent, det fjernes.

Nu vil vandværkerne og nogle af de naboer, som har deres egen private vandboring, komme med indsigelser og håbe på, at forslaget bliver afvist.