LIGE NU:

Få overblikket over Rebildsagen: Fra straffesag til kommunalt svigt

Seks år efter at en dengang 56-årig mand blev dømt for omfattende seksuelt misbrug af ni børn, har børnene fået erstatning af Rebild Kommune, som svigtede i sagsbehandlingen. Her får du overblikket over sagen.

Torsdag blev der indgået et historisk forlig, hvor Rebild Kommune gik med til at betale ti unge mennesker 450.000 kroner hver, efter at kommunens markante svigt i forbindelse med Rebildsagen.

Det er en sag, som er blevet kaldt en af de groveste sager om seksuelt misbrug i nyere tid, og hvor en famliefar blev idømt 12 års fængsel for i årevis at have misbrugt ni børn seksuelt.

Her får du et overblik over sagen, som begyndte som en straffesag om seksuelt misbrug, og som endte med kritik fra Ankestyrelsen samt direktørfyringer i Rebild Kommune.

1994-2010:
Det er i denne periode, at faderens ovegreb mod syv af hans egne børn samt to børn uden for familien har fundet sted. Familien kommer fra Sjælland, men i perioden, hvor overgrebene fandt sted, boede familien først i Fredericia og Vejen og senere på en lang række adresser i Nordjylland.

2005:
Skørping Kommune, som i dag er en del af Rebild Kommune, anmelder faderen til politiet. Anmeldelsen kommer på baggrund af flere 

indberetninger fra institutioner i kommunen.

September 2009:
En pædagog fra en institution, hvor flere af sønnerne gik, melder faderen til politiet. Det sker efter at hun har sagt sit job op. Hun har tidligere sendt kommunen tre indberetninger, hvor hun udtrykte bekymring og mistanke om, at der var noget galt i familien.

17. september 2010:
Faderen anholdes og varetægtsfængsles. Det har taget Nordjyllands Politi lang tid at efterforske sagen i bund og have tilstrækkeligt materiale til at komme med en sigtelse mod faderen.

6. januar 2012:
Anklageskriftet mod Rebild-faderen bliver offentliggjort. Det er først på dette tidspunkt, at sagen kommer til offentlighedens kendskab.
Der er i alt ti anklagepunkter, der beskriver, hvordan den 56-årige mand gennem en årrække fra 1994 til 2010 har misbrugt ni børn seksuelt.

13. februar 2012:
Retssagen indledes ved Retten i Aalborg. Faderen nægter sig skyldig i alle anklager. Han mener, at børnene har fundet på det hele i et komplot mod ham.

14.februar 2012:
Daværende Rebild-borgmester Anny Winther erkender, at der er sket fejl, og at kommunen burde have fjernet børnene tidligere.

27. marts 2012:
Ankestyrelsen udtrykker hård kritik af Rebild Kommunes sagsbehandling i Rebildsagen. Rapporten konkluderer at kommunen ikke har reageret på alvorlige indberetninger, og at der har manglet systematik, dokumentation og opfølgning i sagsbehandlingen.
Daværende borgmester i Rebild Kommune, Anny Winther, erkender, at kommunen har svigtet børnene.
Kommunen beslutter at hyre eksterne fagfolk for at gennemgå alle sager på det specialiserede socialområde for fejl.

29. marts 2012:
Der falder dom i retssagen ved Retten i Aalborg. Den 56-årige mand kendes skyldig i samtlige ti anklagepunkter og idømmes forvaring. Det er en tidsubestemt straf, som særligt farlige forbrydere idømmes, hvis der er fare for, at de vil begå ny kriminalitet.

Han bliver dømt for at have begået overgreb mod børnene i følgende perioder:

1994-2004: Samleje og anden kønslig omgang med sin søn (22 år da dommen falder)

2000-2005: Samleje og anden kønslig omgang med sin søn (18 år da dommen falder)

2001-2010: Samleje og anden kønslig omgang med sin datter (15 år da dommen falder)

2003-2008: Anden kønslig omgang end samleje med sin datter (11 år da dommen falder)

2005: Anden kønslig omgang end samleje med en pige uden for familien (15 år da dommen falder)

2005-2007: Samleje og anden kønslig omgang med en anden pige uden for familien (15 år da dommen falder)

2000-2007: Tvunget sine fire sønner til at have samleje og anden kønslig omgang med deres søster

De to piger udenfor familien er veninder til den datter, som er 15 år, da dommen falder.

26. april 2012:
Byrådet i Rebild Kommune vedtager at afskedige kommunaldirektør Erik Odder samt direktør Søren Kjær, som var kommunens ansigt udadtil, mens Rebildsagen kørte. Ugen forinden var lederen af Center for Familie og Handicap i Rebild Kommune blevet fritstillet.

27. september 2012:
Vestre Landsret i Aalborg ændrer byrettens dom. Den tidsubestemte forvaringsdom ændres til 12 års fængsel. Rebild-faderen blev samtidig dømt til at betale store erstatninger til børnene.

November 2012:
En rapport fra Kommunernes Landsforening slår fast, at der ikke kan placeres politisk ansvar i Rebildsagen, da det ikke vurderes, at byrådet har haft kendskab til den mangelfulde sagsbehandling.

Januar 2013:
Journalist fra Nordjyske Medier Asbjørn With vinder Cavlingprisen for sit store og vedholdende arbejde med at dække kommunens svigt i Rebildsagen og samt den generalt set fejlbehæftede sagsbehandling i Rebild Kommune på social- og handicapområdet. Det er et arbejde, der er sket i tæt samarbejde med det daværende byrådsmedlem Rikke Karlsson, som gentagne gange bragte sagerne op politisk.

22. marts 2018: 
Tidligere kommunalpolitiker i Rebild Kommune, Rikke Karlsson, og den tidligere Nordjyske-journalist, Asbjørn With, indgår på Rebild-børnenes vegne et forlig med Rebild Kommune, der betaler hver af de ti børn 450.000 kroner i erstatning for kommunens svigt i sagsbehandlingen.

25_seconds

play Efterretningstjeneste undersøger: Demonstranter i Aalborg var iført militæruniform

140521 19 IN Luksusbaby og lantidsledige.00_02_56_03.Still001

play Kathrine havde det svært i skolen: Nu er hun teamleder

Nordjyllands beredskab  falck brand brandbil 112 genrebillede

Våd nabohjælp: Slamsluger forhindrede større brand på autoværksted

Allan Busk

play Analyse: Allan Busk er fortsat som katten på vejen - helt sin egen

25_seconds

play Efterretningstjeneste undersøger: Demonstranter i Aalborg var iført militæruniform

140521 19 IN Luksusbaby og lantidsledige.00_02_56_03.Still001

play Kathrine havde det svært i skolen: Nu er hun teamleder

Nordjyllands beredskab  falck brand brandbil 112 genrebillede

Våd nabohjælp: Slamsluger forhindrede større brand på autoværksted

Til forsiden

Til forsiden