LIGE NU:

Afgørelse: Lægevagten i Skagen, Farsø og Brovst lukker

Regionsrådet har truffet beslutning og lavet aftale med lægerne. Det betyder, at tre af de ni lægevagter i Nordjylland nedlægges.

Regionsrådsmødet er netop afsluttet, og det får den konsekvens, at lægevagterne i Brovst, Skagen og i Farsø lukker pr. 1. marts. 

Det har politikerne netop besluttet. 

- Et flertal har godkendt den aftale til lægevagt, der foreligger. Også selvom den har det klare minus i sig, at det betyder, at der er nogle mennesker, der får længere til vagtlæge, siger regionsrådsformand Ulla Astman umiddelbart efter beslutningen. 

- Det er jeg ked af, men der er også nogle ting i aftalen, der gør, at der bliver mulighed for at lave nogle kompensationer - blandt andet videokonsultationer. Vi har også vedtaget, at vores akut- og praksisudvalg skal kigge på at lave nogle kompenserende tilbud de steder, hvor der bliver lukket vagtsteder, siger Ulla Astman. 

- Vi kommer for eksempel til at se på, om vi kan udvide åbningstiden i skadeklinikken i Farsø, måske kan vi gøre brug af sygeplejersker eller paramedicinere til opgaver, der måske kan løses af andre end læger, uddyber hun. 

Kritikken har de sidste haglet nedover politikerne fra både borgmestre og tusindvis af borgere. 

- Jeg har forståelse for kritikken, men vi er også nødt til at kigge på, hvordan vi udnytter den lægekapicitet, som vi har, bedst muligt. Og der er altså færre læger til at dække vagterne. Lægerne har sagt til os, at de ikke har kapacitet til at dække alle de træffesteder, vi har i dag. 

Ulla Astman kan ikke nikke genkendende til kritikken fra de nordjyske borgmestre af, at de ikke er blevet orienteret om beslutningen på forhånd. 

- Der har været orientering af kommunaldirektørerne i sidste uge, og vi har også i midten af november orienteret borgmestrene på et kontaktudvalgsmøde om, at vi var i gang med lægevagtsforhandlingerne - og at det så svært ud. 

Astman: Det kunne være gået meget værre

Men Ulla Astman insisterer på, at nordjyderne skal være glade for, at der er fundet en løsning. 

- Jeg betragter det her som den mindst ringe løsning. Det er ingen hemmelighed, at PLO (Praktiserende Lægers Organisation, red.) indledte forhandlingerne med det udgangspunkt, at der kun skulle have været lægevagter i Hjørring, Thisted og Aalborg. 

Hun ser det derfor som en forhandlingssejr, at der fremover også bliver lægevagt i Frederikshavn og Hobro. 

- Havde vi ikke haft de her forhandlinger, så havde vi stået i en hel anden situation. 

DF: Der kommer ikke noget ud af sniksnak

På venstrefløjen i regionsrådet endte Lene Linnemann (SF) med at stemme nej til aftalen. 

- Det gjorde jeg, fordi jeg er her for at varetage patienternes interesse - ikke PLOs. For mig handler det her ikke om, at patienterne i Skagen nu får lige så langt til vagtlægen som patienterne i Hals. Måske kunne vi forhandlet os frem til en bedre aftale, hvis vi havde brugt mere tid på den. Men aftalen blev ikke udskudt, og så måtte jeg jo stemme nej, sagde hun efter mødet. 

Erik Høgh Sørensen fra Dansk Folkeparti var slet ikke tilfreds efter afgørelsen. 

Hos Dansk Folkeparti var man heller ikke tilfreds med, at aftalen blev, som den blev. 

- Det er at stikke borgerne blår i øjnene at love kompenserende tiltag. Der kommer ikke noget ud af en masse sniksnak. Når vi først har accepteret PLOs krav om at lukke de her vagtlægeklinikker, så kommer der ikke noget godt ud af det. For vi ved, at PLO ikke har været særlig forhandlingsvillige. Så eventuelle kompenserende tiltag - jeg tror ikke på det, lød det kontant fra Erik Høgh Sørensen. 

Lægerne er tilfredse

Mens et flertal af regionsrådspolitikerne altså er tilfredse med den nye aftale, er der også stor tilfredshed at spore hos de praktiserende lægers organisation:

- Lægevagtsaftalen er en højst tiltrængt modernisering, der fremtidssikrer en lægevagt i Region Nordjylland på et fagligt højt niveau. Vi arbejder i dag under en vagtaftale fra 2007, hvor vi var cirka 70 flere praktiserende læger til arbejdet, end vi er nu, og derfor måtte der ske en tilpasning, siger formand for PLO-Nordjylland Annemette Alstrup.

De tre lægevagter lukker pr. 1. marts. Lægevagten i Brønderslev har i praksis ikke været i brug de sidste to et halvt år og kommer det heller ikke fremover.