Foto: Daniel Mikkelsen

Efter voldsepisode: Psykiatrien strammer yderligere op

Efter en episode, hvor fire ansatte blev overfaldt af en patient, strammer Psykiatrien i Region Nordjylland yderligere op på arbejdsmiljøet.

Tydeligere instrukser, anden indretning og en task force vedr. vold og trusler skal være med til at forebygge vold i Psykiatrien i Region Nordjylland, skriver regionen i en pressemeddelelse.

Det skal være trygt for både patienter og ansatte at være i Psykiatrien, og derfor ser ledelsen i Psykiatrien i Nordjylland med stor alvor på situationer med vold, lyder det fra Region Nordjylland.

For nylig blev fire ansatte overfaldet af en patient på et kontor, og den episode har medført et strakspåbud fra Arbejdstilsynet.

- Vi tager strakspåbuddet meget alvorligt, og allerede lige efter overfaldet satte vi gang i en række initiativer for at forebygge lignende episoder, siger psykiatridirektør Anette Sloth.

Initiativerne indebar blandt andet en miljøvagt og etablering af flugtvej fra kontor. Derudover er der nedsat en task force vedrørende vold og trusler, hvor arbejdsmiljørepræsentanter, medarbejdere og ledelse sammen sætter fokus på forebyggelse af vold.

Derudover har strakspåbuddet betydet, at der sættes fokus på patientadgang til kontor og kontorets indretning samt bedre udveksling af informationer om patienter.

- Vi agerer på Arbejdstilsynets påbud, og vi er i gang med at imødekomme kravene fra Arbejdstilsynet, siger Anette Sloth.