Foto: Jensen og Jensen Media

Fælles brev til Folketinget: Nordjyske borgmestre kræver nyt udligningssystem

30 borgmestre - herunder tre nordjyske - er gået sammen om at kræve en ny uvildig kommission, der skal sikre alle kommuner lige muligheder.

I et åbent brev til alle folketingsmedlemmer og -kandidater opfordrer 30 borgmestre sammen med Balance Danmark og Landdistrikternes Fællesråd til, at Folketinget efter valget nedsætter en uvildig udligningskommission styret af eksterne eksperter.

Tre nordjyske borgmestre er med som afsendere på brevet: Borgmester i Hjørring Kommune Arne Boelt (S), borgmester i Jammerbugt Kommune Mogens Gade (V) og borgmester i Vesthimmerlands Kommune, Per Bach Laursen (V). 

Systemet indeholder også en helt grundlæggende geografisk skævhed mellem hovedstadsområdet og resten af landet. Den betyder, at kommunerne i hovedstadsområdet, sammenlignet med resten af landets kommuner, har råd til at bruge betydeligt mere på deres servicetilbud til børn, unge og ældre.

Åbent brev til Folketinget fra 30 borgmestre, Balance Danmark og Landdistrikternes Fællesråd

Målet er at få udarbejdet et "nyt og fair udligningssystem", som parterne skriver i brevet. Borgmestrene mener ikke, det er rimeligt, at danskere, der bor uden for hovedstadsområdet, i gennemsnit betaler mere i skat og samtidig må tage til takke med ringere velfærdstilbud.

I brevet kræver borgmestrene, Balance Danmark og Landdistrikternes Fællesråd:

"At sikre alle landets kommuner nogenlunde lige muligheder for at tilbyde borgerne velfærd ved et nogenlunde lige beskatningsniveau. Velfærd, som vel at mærke skal forstås som servicetilbud til børn, unge og ældre mv. – ikke udgifter til indkomstoverførsler".

Borgmestrene kritiserer det nuværende system for at være geografisk skævvredet mellem hovedstadsområdet og resten af landet. Systemet indeholder desuden "skævheder og utilsigtede konsekvenser".

Her er kritikpunkterne

  • Systemet indeholder en helt grundlæggende geografisk skævhed mellem hovedstadsområdet og resten af landet. Den betyder, at kommunerne i hovedstadsområdet, sammenlignet med resten af landets kommuner, har råd til at bruge betydeligt mere på deres servicetilbud til børn, unge og ældre – vel at mærke til en lavere beskatningsprocent. 
  • Det er ikke rimeligt, at ældre, der bor uden for hovedstadsområdet, i gennemsnit skal betale mere i skat og samtidig acceptere en ringere pleje.
  • Det er ikke rimeligt, at forældre, der bor uden for hovedstadsområdet, i gennemsnit skal betale mere i skat og samtidig acceptere ringere forhold for deres børn i vuggestuen, børnehaven og i folkeskolen.
  • Det er kort sagt ikke rimeligt, at danskere, der bor uden for hovedstadsområdet, i gennemsnit betaler mere i skat og samtidig må tage til takke med ringere velfærdstilbud.

    Kilde. Åbent brev fra 30 danske borgmestre, Balance Danmark og Landdistrikternes Fællesråd til Folketinget