Seneste nyt:

Flest børn i Nordjylland får ADHD-medicin

Nyt dansk studie af ud­skriv­ning af AD­HD-me­di­cin til børn viser en meget uensartet be­hand­ling blandt andet afhængig af, hvor man bor.

Børn fra socialt svage familier i Nordjylland medicineres i markant højere grad end andre og bliver ikke tilbudt den behandling, de har krav på. Urimelig forskelsbehandling, der kan få store konsekvenser for børnenes liv, mener Psykiatrifonden, der efterspørger handling.

Der er stor forskel på, om man er barn i en velstillet familie i Kolding, eller om man er barn af en enlig mor i Brønderslev. Barnet i Region Nordjylland vil med meget stor sandsynlighed få ADHD-medicin, mens barnet i en socialt stærkere familie i Region Syddanmark i mindre grad vil modtage medicin.

Størst medicinudskrivning sker i Region Nordjylland og i Region Sjælland, hvor der udskrives henholdsvis 20 pct mere og 17 pct mere medicin end i Region Hovedstaden, mens der i Region Syddanmark udskrives 40 pct mindre end i Hovedstaden.

Forskellene bliver endnu mere udtalte, hvis man ser på social baggrund. Blandt de dårligst socialt stillede i Region Nordjylland (dvs. børn i familier med kort uddannelse, eller hvor der er en eneforsørger), udskrives der dobbelt så meget ADHD-medicin i forhold til samme gruppe i Region Hovedstaden, mens der i Region Syddanmark er 50 pct. færre udskrivninger end i Region Hovedstaden.

- Det er helt uacceptabelt, at der er så store forskelle på hvilke børn, der får ADHD-medicin, og hvem der ikke får. Noget tyder på, at der i nogle dele af landet vælges den helt utilstrækkelige løsning til nogle børn - frem for den behandling, der har størst effekt og som de faglige retningslinjer anbefaler, siger Anne Lindhardt, der er formand i Psykiatrifonden.

Mangelfuld indsats giver ifølge Psykiatrifonden dårlige børneliv.

- Vi ved fra forskning, at den rette dosering er vigtig, og at forkert behandling af børn med ADHD betyder en mere problematisk skolegang, øgede sociale problemer og dermed negativ påvirkning af deres livskvalitet, fastslår Anne Lindhardt

Studiet fra Københavns Universitet er publiceret i Journal of Development and Pediatrics.