Hvor skadeligt er det, når mor drikker under graviditeten? Det skal nyt forskningsprojekt klarlægge. Arkivfoto. Foto: TV2 Nord

Forskningsprojekt skal kortlægge alkoholskader

Alkohol og graviditet er en dårlig cocktail. Men præcis hvor dårlig, ved man kun meget lidt om. En forskergruppe skal kortlægge omfanget af skader hos børn født af mødre med et alkoholmisbrug.

Forskere fra Aalborg Universitetshospital er med i et stort projekt, der skal undersøge, hvor skadeligt det er for ufødte børn, når mor drikker under graviditeten. 

Man har længe vidst, at alkoholindtag under graviditeten kan være forbundet med en række risici for barnet. Derfor er der grund til bekymring, når kvinder med et alkoholmisbrug bliver gravide. Det mener ledende overlæge ved Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital, Thomas Larsen i en pressemeddelelse fra Region Nordjylland. 

Han står i spidsen for en forskergruppe, der over de næste tre år vil undersøge omfanget af de problemer, som følger i kølvandet på et alkoholmisbrug hos moderen. Målet er at skabe et bedre udgangspunkt for at kunne hjælpe kvinder og børn.

Fakta om projektet

  • Forskningsprojektet er netop blevet støttet med 1 million kroner fra Det Obelske Familefond.
  • Projektet ventes afsluttet og resultaterne publiceret i år 2022.
  • Foruden Aalborg Universitetshospital deltager også forskere fra Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Neonatalklinikken og Børne-Ungeafdelingen på Herlev Hospital, Neonatalklinikken på Rigshospitalet og Aalborg Universitet i projektet.

- Foruden spontan abort, tidlig fødsel og lav fødselsvægt, kan alkoholrelaterede skader også vise sig i form af fysisk og psykisk sygdom hos barnet, fx afvigende vækst samt kognitive og adfærdsmæssige forstyrrelser, fortæller Thomas Larsen.

I projektet sammenkøres data fra en række danske registre, og det er første gang på verdensplan, at der laves en så systematisk opgørelse over, hvilke skader børnene får, både mentalt og fysisk – og ikke mindst hvordan det går dem, når de vokser op. Den viden er ifølge Thomas Larsen vigtig, hvis indsatsen i starten af livet og gennem barndommen skal baseres på andet end blot gisninger og gode intentioner.

Kun begrænset viden om skader

Alkoholforbrug under graviditeten forekommer i alle samfundslag. Ofte dækker et problematisk forbrug over komplekse sociale og helbredsmæssige problemstillinger som psykisk sygdom, manglende bopæl og job. Nogle af kvinderne har haft en opvækst i dysfunktionelle familier, og for dem kan den kommende familiedannelse og moderrolle være en stor udfordring.

- Den viden, der kommer ud af projektet, skulle gerne føre til, at vi i blandt andet de regionale familieambulatorier, der behandler gravide med et problematisk alkoholforbrug og deres børn, bliver bedre til at tilrettelægge forebyggende indsatser, opfølgninger og behandlinger for både kvinder og børn, så flere får tidlig kvalificeret hjælp og omsorg. Kan vi støtte disse familier bedre, vil det være værdiskabende, både over for den enkelte familie og for samfundet som helhed, siger Thomas Larsen.