LIGE NU:

Førsteplads: Region Nordjylland er hurtigst til at udrede patienter

Region Nordjylland er den region i Danmark, der er bedst til at udrede sine patienter inden for tidsrammen på 30 dage.

Region Nordjylland topper for tredje kvartal i træk opgørelsen over, hvilken region der bedst overholder patienternes udredningsret.

Faktisk er det hele 92 procent af alle patientforløb med patienter med fysiske lidelser, der er blevet udredt inden for 30 dage, som er det, udredningsretten foreskriver, og det er klart bedre end landsgennemsnitet på 76 procent. De gode resultater kommer, fordi man i Region Nordjylland prioriterer området højt, forklarer regionsrådsformand Ulla Astman.

Hvad er udredningsretten?

- Det er vigtigt for patienten hurtigt at få sygdomsbilledet afklaret og få sat gang i en eventuel behandling, hvis der er mistanke om sygdom. Derfor følger vi overholdelsen af udredningsretten meget tæt. Jeg glæder mig over, at de nordjyske patienter nu virkelig høster frugterne af, at vi politisk har prioriteret området, siger regionsrådsformand Ulla Astman.

I budgetaftalen for 2017 havde Regionsrådet afsat 21,8 millioner kroner til at indfri de opsatte mål om hurtig udredning og behandling. Via regeringsaftalen blev der tilført yderligere 16,7 millioner kroner til området.

Psykiatrien er også løftet

Det er dog ikke kun for patienter med fysiske lidelser, at Region Nordjylland klarer sig godt. Også i psykiatrien er regionen blevet bedre til at overholde udredningsretten, viser tallene.

I først kvartal 2017 blev udredningsretten kun overholdt i 73 procent af patientforløbene inden for børne- og ungepsykiatrien. Det tal er i tredje kvartal 2017 steget til hele 90 procent, hvor landsgennemsnittet er 87 procent. I samme periode er den gennemsnitlige tid for et udredningsforløb faldet fra 77 dage og helt ned til 33 dage.

Inden for voksenpsykiatrien overholdes udredningsretten i 94 procent af patientforløbene i 3. kvartal 2017, hvilket er det samme som landsgennemsnittet.

- Det er en imponerende udvikling, vi har været vidne til i Psykiatrien gennem 2017. Vi ser resultatet af en fokuseret indsats for at sikre effektive patientforløb i forhold til udrednings- og behandlingsretten. Blandt andet er der i børne- og ungepsykiatrien besat flere ledige lægestillinger som følge af en intensiv rekrutteringsproces, siger Ulla Astman.