Fem børn blev smittet med MRSA Foto: TV2 Nord - arkiv

MRSA-type på Neonatalafsnit stammer ikke fra husdyr - fem børn blev ramt

Det udbrud af MRSA-smitte, der ramte den neonatale afdeling på Aalborg Universitetshospital i sidste uge, kommer fra udlandet og kan behandles, viser undersøgelse.

Undersøgelser af den MRSA-bakterie, der var årsag til et udbrud på neonatalafdelingen på Aalborg Universitetshospital 7. marts, viser, at stafylokokkerne kommer fra udlandet. 

- Det er nu klarlagt, at den MRSA-type, der er årsag til udbruddet er en såkaldt human MRSA-type CC 22. Det betyder at den typisk er kommet til Danmark fra udlandet, hvor den type stafylokokker er mere langt udbredte end i Danmark. Der er ikke tale om en såkaldt husdyrs MRSA, siger overlæge Pia Sønderby Christensen i en pressemeddelelse. 

De indlagte børn er blevet podet for at få afklaret, om de er bærere af den fundne MRSA-stamme. Indtil videre er der fundet MRSA-bakterier hos fem indlagte børn. Det undersøges nærmere, om der hos alle børnene er tale om den samme type MRSA. Ligeledes undersøges børnenes familier, for at få klarhed over, hvorvidt øvrige familiemedlemmer også er smittede.

- Heldigvis bliver man sjældent syg af MRSA-bakterien, og den er ikke multiresistent, så skulle det ske, at man bliver syg, f.eks. får en hudinfektion, kan vi behandle effektivt med andre typer antibiotika. Så der er ikke grund til bekymring, siger overlæge Pia Sønderby Christensen.

Hun og kollegerne er i gang med at afklare årsagen til smitten og finde ud af, om andre børn er blevet smittede. Som led i denne smitteopsporing undersøges de børn, som har været indlagt på afsnittet i samme tidsperiode og alle personalemedlemmer med direkte patientkontakt.

Skulle det ske, at man bliver syg, f.eks. får en hudinfektion, kan vi behandle effektivt med andre typer antibiotika. Så der er ikke grund til bekymring.

Pia Sønderby Christensen

- Det er vigtigt for os at få klarhed over, om vi kunne have gjort mere for at forhindre dette udbrud. Den viden skal vi bruge til at mindske risikoen for nye udbrud. Det er sandsynligt, at smitten er bragt ind i afsnittet via raske bærere. Dvs. personer, som ikke har været klar over, at de har haft bakterien på huden, og som heller ikke har været i en af de risikosituationer, hvor der anbefales isolation eller undersøgelse ved indlæggelse, siger overlæge hun.

Der er iværksat en større smitteopsporing i afsnittet. Familier til børn, der har været indlagt på afsnittet i perioden fra uge 8 og frem, er blevet kontaktet direkte med henblik på at få børnene undersøgt for, om de er blevet bærere af bakterien. Det undersøges via podningerne, der foretages enten via egen læge eller Aalborg Universitetshospital. Alle de berørte familier informeres om resultaterne af podningerne direkte.

Hvis der findes flere smittede børn, tages der stilling til, om der skal udvides med undersøgelser af børn, som har været indlagt i en længere tidsperiode. Neonatalafsnittet samarbejder med Region Nordjyllands MRSA-team og Styrelsen for Patientsikkerhed om håndteringen af smitteopsporingen.

- Vi vil gerne beklage det besvær, smitteopsporingen har medført, og samtidig takke for den opbakning, vi har mødt, så vi får mulighed for, at alle familier kan tilbydes relevant hjælp. Alle forældre har indvilliget i at få børnene undersøgt, og heldigvis har de fleste allerede fået vished for, at deres børn ikke har pådraget sig bakterien, siger Pia Sønderby Christensen.