LIGE NU:

Nordjyske patienter er generelt mere tilfredse – børnepsykiatrien halter efter

Nordjyske patienter er generelt meget tilfredse med behandlingen og plejen på de nordjyske hospitaler. Det viser en landsdækkende undersøgelse, der har taget pulsen på de nordjyske patienters oplevelser. Samme undersøgelse viser, at der er et fald i tilfredsheden hos indlagte børn og unge i psykiatrien.

En ny undersøgelse kortlægger nordjyske patienter og pårørendes tilfredshed med behandlingen i Region Nordjylland. Det er den årlige Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser, der netop er blevet offentliggjort for 2016.

Både hospitalerne, fødegangen og psykiatrien er under lup.

Ifølge undersøgelsen har de nordjyske hospitaler haft en positiv udvikling i patienttilfredsheden fra 2015 til 2016. Imellem 81-88 procent svarer, at de ”i høj grad” eller ”i meget høj grad” er tilfredse med deres samlede forløb.

quote Det er et rigtig flot resultat, og jeg er stolt over, at personalet på vores hospitaler formår at forbedre på så mange områder på trods af, at de har meget travlt.

Asta Skaksen (V), der er formand for Udvalg for Kvalitet og Patientsikkerhed

Det somatiske område er i undersøgelsen inddelt i tre patientgrupper: De planlagt indlagte, de akut indlagte og de ambulante patienter. Region Nordjylland har for alle tre patienttyper haft en positiv udvikling i patienttilfredsheden fra 2015 til 2016.

De mest positive svar er for alle tre patientgrupper, de spørgsmål, der omhandler personalet, samt tilfredsheden med behandling og pleje.

De knap så positive resultater er spørgsmålene om information om medicin og om bivirkninger ved medicin, samt spørgsmål om inddragelse af patienter og pårørende. Det mønster går igen på landsplan.

Sammenlignes med de andre regioner, har kun midtjyder med fysiske lidelser højere tilfredshed end nordjyderne.

- Det er et rigtig flot resultat, og jeg er stolt over, at personalet på vores hospitaler formår at forbedre på så mange områder på trods af, at de har meget travlt. Jeg ved, at der allerede arbejdes målrettet på at forbedre information om medicin og patient- og pårørendeinddragelsen, så min forventning er, at vi også på disse områder kan opnå endnu bedre resultater, siger regionrådsmedlem Asta Skaksen (V), der er formand for Udvalg for Kvalitet og Patientsikkerhed.

Børnepsykiatrien halter efter
De nordjyske psykiatriske patienter i voksenpsykiatrien er generelt godt tilfredse med den behandling, de får som henholdsvis indlagte og ambulante patienter. 96 % af de ambulante patienters samlede indtryk er positivt, mens det gælder for 88 % af de indlagte patienter.

Størstedelen af Psykiatriens resultatet er på niveau med 2015.

På to områder er der dog sket markante ændringer siden sidste år: Der er et fald i tilfredsheden blandt indlagte børn og unge samt en øget tilfredshed blandt retspsykiatriske patienter.

quote Der er plads til forbedringer særligt for de indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien, som har været udfordret af mange vakante speciallægestillinger

Jette Ramskov (S), formand for Psykiatriudvalget i Region Nordjylland

Blandt indlagte og ambulante børn og unge er deres samlede indtryk generelt under landsgennemsnittet, og der er sket et fald i det samlede tilfredshed i forhold til 2015.

- Der er plads til forbedringer særligt for de indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien, som har været udfordret af mange vakante speciallægestillinger. Disse er dog blevet besat i efteråret 2016, og vi ser frem til en effekt af det fremadrettet, som vi forventer kan forbedre resultaterne på sigt, siger regionrådsmedlem Jette Ramskov (S), formand for Psykiatriudvalget i Region Nordjylland.

Fødende har positive oplevelser
Undersøgelsen viser, at kvinderne i Region Nordjylland har overvejende positive oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet før, under og efter en fødsel.

I alt vurderer 91 % af kvinderne på de tre nordjyske fødeafdelinger, at deres samlede fødselsoplevelse er positiv eller meget positiv.

97 % er meget tilfredse med den hjælp, de får ved indlæggelse under graviditeten.

95 % af de fødende svarer, at de er meget tilfredse med den støtte, de får fra personalet under fødslen.

Find hele undersøgelsen her.

Cirka 18.000 nordjyske patienter og pårørende har deltaget i den årlige Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser.