Foto: Ivan Bitsch (arkiv)

Nu bestemmer patienterne besøgstiden

Patienterne kan nu selv bestemme, hvornår de vil have besøg, når de indlagt på sygehuse i Region Nordjylland

Nu bliver der fri besøgstid på alle Region Nordjyllands sygehuse. Det betyder, at patienterne i dagtimerne frit kan bestemme, hvornår de vil have besøg.

- Vi ønsker at indrette behandlingen på patientens præmisser, og her er det en vigtig faktor, at patienten kan have sine nærmeste hos sig, når der er brug for det. Det har stor værdi for patienten for eksempel at have en pårørende med til en lægesamtale. Derfor har vi ønsket, at patienten skal have frihed til at bestemme, hvornår vedkommende ønsker gæster, siger Asta Skaksen (V), der er formand for Udvalget for Kvalitet og Patientsikkerhed.

Den frie besøgstid skal ifølge Region Nordjylland sikre, at patienterne kan have deres nærmeste ved sig, når de har behov for det.

- Det er vigtigt, at vi giver de pårørende mulighed for at blive inddraget og deltage på de tidspunkter, hvor der ofte træffes vigtige beslutninger om patientens behandling og videre forløb, siger Asta Skaksen.

Der vil dog være nogle enkelte afdelinger, hvor der stadig vil være begrænsninger i besøgstiden af hensyn til patienterne.

- Det kan være, fordi der er flersengsstuer, eller der er hensynet til for tidligt fødte børn og deres familier, siger Asta Skaksen.

[cke_factbox:{"title":"%C2%A0","body":"%3Cstrong%3EDefinition%20af%20fri%20bes%5Cu00f8gstid%20<%5C/strong>%3Cbr%20/%3E%5CnDer%20er%20som%20udgangspunkt%20fri%20bes%5Cu00f8gstid%20hele%20d%5Cu00f8gnet.%3Cbr%20/%3E%5CnDer%20skal%20tages%20hensyn%20til,%20at%20der%20i%20de%20fleste%20afsnit%20er%20flersengsstuer.%3Cbr%20/%3E%5Cn%3Cbr%20/%3E%5Cn%3Cbr%20/%3E%5CnDet%20er%20altid%20i%20orden%20at%20bede%20bes%5Cu00f8gende%20forlade%20stuen%20i%20forbindelse%20med%20for%20eksempel%20udf%5Cu00f8relse%20af%20plejeopgaver%20eller%20andre%20hensyn.%3Cbr%20/%3E%5Cn%3Cbr%20/%3E%5Cn%3Cbr%20/%3E%5CnEventuelle%20begr%5Cu00e6nsninger%20i%20bes%5Cu00f8gstiden%20fasts%5Cu00e6ttes%20efter%20aftale%20med%20sygehusledelsen%3C/strong%3E"}]