Ny indsats skal give hurtigere behandling til syge ældre

Flere læger og hurtigere diagnose skal give ældre i tre kommuner en hurtig udredning og behandling.

Hvis man er ældre, syg og har fået stemplet 'særligt sårbar' i sin journal, er der nu hurtigere hjælp og udredning at få, hvis man bor i Rebild, Vesthimmerlands eller Mariagerfjord Kommune. 

Et nyt projekt skal gøre afstanden mellem hjemmesygeplejen og hospitalet mindre. Projektet hedder TIT (Tidlig Indsats på Tværs), og det går ud på, at hjemmesygeplejen og sygehuset arbejder tættere sammen. 

I projektperioden på tre år gør man en særlig indsats for de særligt sårbare ældre medicinske patienter i området. I praksis har man reserveret plads til, at de ældre patienter hurtigt kan blive udredt på hospitalet, hvis der skulle være behov for det – enten samme dag eller næste dag. I alt har man fire af disse subakutte tider dagligt – med mulighed for at udvide efter behov.

- Det er et alternativ til indlæggelse, og vi har samtidig mulighed for at lave hurtige forløb. Det kan vi, fordi vi har læger med forskellig medicinsk baggrund samlet til at diskutere patienten, og fordi radiografer og bioanalytikere er dygtige til at levere de nødvendige prøvesvar. Derfor er vejen til diagnosticering og behandlingsplan kort, hvilket er en STOR styrke, siger afsnitsledende sygeplejerske Malene Busk Larsen fra det medicinske afsnit i Hobro. 

Som noget nyt bliver er patientens hjemmesygeplejerske med i hele forløbet både før, under og efter kontakten med hospitalet. Det skal give kontinuitet for patienten og smidighed i overleveringen mellem hospital og kommune.

- Hjemmesygeplejersken bliver borgerens forlængede arm på hospitalet. Hun tager imod, når borgeren ankommer, har orienteret sig i relevante data og er med til at modtage prøvesvar – og så kan hun med det samme videregive data direkte i kommunens system, så der ikke opstår ventetid for patienten, siger Annette Poulsen, der er leder af sygeplejen i Vesthimmerlands Kommune.

De tre kommuner, der er med i projektet - Rebild, Vesthimmerlands og Mariagerfjord, skiftes til at bemande stillingen på hospitalet en uge ad gangen.

Ved at opdage de sårbare patienter så tidligt som muligt, kan man give dem tilbud i kommunalt regi i samarbejde med de praktiserende læger – og dermed holde patienten i trygge rammer i eget hjem. For at blive klassificeret som 'særligt sårbar', ser man på hvor mange timers hjemmehjælp, man har brug for, om man får meget medicin og om man har været indlagt akut inden for de seneste tre måneder. 

Hvis man på den måde bliver defineret som ”særligt sårbar”, kommer det til at stå i journalen og man får adgang til det nye tilbud.

FAKTA

  • Tiltaget er en del af Region Nordjyllands TIT-projekt (Tidlig Indsats på Tværs).
  • I projektet vil man skabe bedre sundhed og bedre oplevet kvalitet for den mest sårbare ældre medicinske patienter.
  • Målet er desuden at reducere forebyggelige og akutte indlæggelser samt genindlæggelser.
  • TIT er et 3-årigt satspuljeprojekt mellem Region Nordjylland, regionens hospitaler, almen praksis samt alle regionens kommuner (minus Læsø).
  • Projektet er økonomisk støttet af Sundhedsstyrelsen.