LIGE NU:

Nye regler for patientbefordring

Region Nordjylland justerer reglerne for patientbefordring, for at kunne bruge flere penge på behandling frem for transport.

Fra årsskiftet kommer der nye regler på området for patientbefordring i Region Nordjylland. Regionsrådet har i forbindelse med budgetforliget valgt at justere på reglerne for at kunne prioritere flere penge til behandling.

Befordring er nemlig en tung post på budgettet, og derfor vil man gerne skære lidt ned på den. Det betyder dog ikke, at man ikke længere kan få tilskud eller hjælp til befordring

- For mange patienter vil det ikke betyde ændringer i forhold til i dag, og patienter, der har behov for transport, vil fortsat kunne få det med udgangspunkt i bekendtgørelsen, siger Tinna Kjær Poulsen, leder af Kontoret for Patientbefordring i Region Nordjylland.

Ifølge Region Nordjylland bliver reglerne faktisk noget mere simple fra årsskiftet.

Hovedreglen er, at patienter selv sørger for og betaler befordring. Patienter kan have mulighed for at blive bevilget patientbefordring eller få udbetalt befordringsgodtgørelse, hvis de opfylder reglerne. Sådan vil det også være fra 1. januar 2019, men der vil også ske ændringer.

Efter 1. januar 2019 er der ikke længere mulighed for at få udbetalt befordringsgodtgørelse til kørsel i egen bil. Hvis en patient helbredsmæssigt ikke er i stand til at tage offentlige transportmidler, kan patienten blive tilbudt en patientbefordring, hvis vedkommende opfylder reglerne herfor.

Der vil dog være skærpede krav om dokumentation for, hvorfor en patients helbredsmæssige tilstand gør, at vedkommende ikke kan benytte offentlige transportmidler, for at vedkommende kan få bevilget befordring.

For patienter, der kan benytte offentlige transportmidler, sker der ingen ændringer i det regionale serviceniveau for patientbefordring.

I 2018 forventes det, at der bruges 111 millioner kroner på befordring, og med det ændrede serviceniveau forventer regionen at spare 16 millioner kroner på befordring i 2019.

De enkelte patienter vil fra 2019 få information om befordringsreglerne i forbindelse med indkaldelse til hospitalet.