Opsigtsvækkende pressemøde: Kommission foreslår at lukke regioner

To ud af tre modeller lægger regionerne i graven.

Sundhedsstrukturkommissionen kom her til eftermiddag med deres anbefalinger for et nyt sundhedsvæsen. Det skete på et pressemøde på Holbæk Sygehus.

Det indebar seks såkaldte tværgående anbefalinger og tre forslag om, hvordan fremtidens sundhedsvæsen skal se ud.

Her er de tre modeller: 

1. Regionerne nedlægges

I stedet etableres der otte til ti sundheds- og omsorgsregioner, som skal ledes af folkevalgte politikere. De nye regioner får ansvar for sygehuse, almenmedicinske tilbud samt den øvrige praksissektor. Foruden det får de ansvaret for en række opgaver på sundheds- og ældreområdet, som i dag bliver løst af kommunerne.

2. Regionerne nedlægges

I stedet skal der være et "statsligt enhedssundhedsvæsen". Det vil betyde, at staten overtager driften af sygehuse, almenmedicinske tilbud og den øvrige praksissektor og en række opgaver, som i dag bliver løst af kommunerne.

3. Opgavefordeling mellem regioner og kommuner bevares 

Antallet af regioner forbliver fem eller reduceres til tre. Regionerne skal fokusere på at løse opgaver uden for sygehusene, og staten skal styrke kravene til kommunernes opgaver.

- Hvis man ikke har appetit på at gå ind og lave voldsomme ændringer i organisationsstrukturen, kan man så konstruere en model, som stadig vil kunne løse opgaven om sammenhæng og skabe et nært primært sundhedsvæsen, lød det fra formand for Sundhedsstrukturkommissionen, Jesper Fisker.

Kommissionen anbefaler yderligere:

1. Betydelig kapacitetsudvidelse af det almenmedicinske tilbud. Lægepraksisser med en stor andel raske patienter skal tage flere patienter, mens praksisser med en stor andel sårbare borgere skal have patientantallet reduceret.

2. Ny organisering af arbejdet med digitalisering og data i sundhedsvæsenet.

3. National sundhedsplan, der sikrer bedre fordeling af ressourcer mellem det primære og sekundære sundhedsvæsen.

4. Psykiatrien skal omorganiseres og integreres organisatorisk med det samlede sygehusvæsen.

5. Organisatoriske rammer for de praktiserende speciallæger tilpasses. Speciallægetilbuddet skal blandt andet fordeles anderledes geografisk.

6. Reformsekretariat under indenrigs- og sundhedsministeren etableres for at holde tråd i implementering af nye initiativer.

Ovenstående anbefalinger er uafhængige af, hvilken model, regeringen vil basere sit sundhedsudspil på.

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde nedsatte 28. marts 2023 Sundhedsstrukturkommissionen. 

Den havde til opgave at komme med forslag til løsninger, der skal sikre bedre sammenhæng og lighed i sundhed på tværs af landet.

Selv udtaler Sophie Løhde:

- Vi har generelt et godt og velfungerende sundhedsvæsen, som vi kan være stolte af, men det er også et sundhedsvæsen, der er under et stigende pres. Og hvis vi også i fremtiden skal kunne tilbyde danskerne pleje og behandling i topklasse – og det skal vi – så er det nødvendigt, at vi forandrer sundhedsvæsnet for dermed at styrke det.

Regeringen vil på baggrund af anbefalingerne komme med et sundhedsudspil senere på året.


Seneste nyt

fra Nordjylland