LIGE NU:

Region Nordjylland skærper fokus på sygehus-ledelsers ansvar

Sagen om en underkvalificeret læge på Sygehus Thy-Mors får nu Region Nordjylland til at skærpe fokus på ledelsesansvaret. En gang om året skal sygehusledelserne godkende den lægefaglige kvalitet.

Sagen fra Sygehus Thy-Mors hvor en udenlandsk læge, trods manglende kvalifikationer, opererede og skadede flere patienter får nu Region Nordjylland til at skærpe deres fokus på ledelsesansvaret på sygehusene.

- Vi har gennemgået sagen nøje og kan konkludere, at der er tale om en isoleret problemstilling i Klinik Kirurgi på Sygehus Thy-Mors. Der er altså ikke grundlag for at stille spørgsmål ved den lægefaglige kvalitet og patientbehandling i Region Nordjylland. Vi har dog vurderet, at der skal strammes op på ledelsesansvaret, så det bliver helt klart, at den stedlige faglige ledelse tager sit ansvar. Her skal regionens administration også være tydelig i dialogen med og bakke den stedlige ledelse op, siger sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen.

Regionen vil fremover lade afgørelser i Patientombuddet udløse en samarbejde med den pågældende medarbejder hvor referatet af mødet vedlægges medarbejderens personalemappe, ligesom der fremover altid skal indhentes referencer ved en læges ansættelse.

- I vores regionale kortlægning har vi set huller på denne praksis, som vi nu strammer op på. Det er helt tydeligt, at patientsikkerheden går forud for alt. Det skal der ikke herske tvivl om, siger sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen.

I starten af maj iværksatte Region Nordjylland en undersøgelse på Sygehus Thy-Mors hvor tre kritiserede læger blev undersøgt nærmere. Samtidig blev en generel regional kortlægning af lægernes kvalifikationer iværksat for at afklare, om der var ansat læger med funktioner, der ligger ud over deres kvalifikationsniveau.

- Alle læger i regionen har i kortlægningen været omfattet af en ledelsesmæssig og faglig vurdering, som vores sygehusledelser har bakket op om. Det samme har vores ledende læger, og det er tydeligt, at ansvaret for patientsikkerheden tages alvorligt, siger Jens Winther Jensen.

Resultatet af kortlægningen blev, at der i hele Region Nordjylland blev fundet fire læger, der er blevet vurderet i forhold til deres videre ansættelse. Tre af de fire blev fundet på Sygehus Thy-Mors. To af disse er ikke ansat længere, mens den tredje blev undersøgt nærmere, og her fandt man, at der intet fagligt er at kritisere. Den fjerde læge er ansat i psykiatrien.

- Vi kan ud fra tilbagemeldingerne konkludere, at der er tale om en isoleret problemstilling, der alene vedrører Klinik Kirurgi på Sygehus Thy-Mors, siger Jens Winther Jensen.

- Lægen i Psykiatrien har psykiatriledelsen haft fokus på i nogen tid - altså før vi satte denne kortlægning i gang, og der er taget hånd om denne læge, siger Jens Winther Jensen.