Foto: TV2/Nord

Region Nordjyllands økonomi er under pres

Den nye aftale mellem regionerne og regeringen giver en meget stram økonomi i Region Nordjylland.

Det nordjyske sundhedsvæsen og den regionale udviklingsindsats skal i 2017 styres stramt rent økonomisk. Det står klart ud fra den økonomiaftale, som regeringen og regionerne er blevet enige om.

Aftalen betyder, at regionerne skal kunne klare en generelt stigende efterspørgsel efter sundhedsydelser stort set inden for de eksisterende økonomiske rammer. Det siger formand for Region Nordjylland, Ulla Astman (S).

- Der er tale om en særdeles stram aftale, hvor vi i regionerne skal løse flere opgaver og behandle flere patienter for de samme penge. Vi havde selvfølgelig ønsket, at penge og opgaver skulle følges ad, og at vi med aftalen kunne løfte kvaliteten. Men aftalen var det muliges kunst, siger regionsrådsformand Ulla Astman i en pressemeddelelse.

Aftalen stiller store krav til regionens evne til at løse opgaverne mere effektivt via bedre indkøb og andre former for effektivisering.

Fakta om aftalen

- Regionerne skal håndtere en generelt stigende efterspørgsel efter sundhedsydelser samt nye regler, hurtigere udredning og behandling.
 
- Regionerne skal øge aktiviteten med 2 procent på sundhedsområdet. De 2 procent skal komme ved øget produktivitet.
 
- Regionens budget til den regionale udvikling er uændret. Dog reduceres det på linje med administrationen med et såkaldt omprioriteringsbidrag på 1 procent. Bidraget overføres til sundhedsområdet.
 
- Den samlede økonomiske effekt af aftalen for Region Nordjylland er, at regionen tilføres 20 millioner kroner ud over de midler, som allerede er aftalt via Finansloven til blandt andet udbygning af kræftområdet. Region Nordjyllands andel af disse midler fra Finansloven er cirka 32 mio. kroner.
 
- Regionen oplever stigende udgifter på en række områder så som tandlæger, patienter i eget hjem, tjenestemandspensioner og rekruttering.