LIGE NU:

Regionen undersøger 90 grunde for forurening

Grundvandet er i fokus, når Region Nordjylland i foråret 2016 undersøger en række grunde for jordforurening.

90 grunde i Thisted, Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev og Aalborg kommuner skal undersøges for forurening. Det har Region Nordjylland besluttet i ny strategi, der skal sikre grundvandet. 

Undersøgelserne er en del af regionens samlede indsats på jordforureningsområdet, der blandt andet også omfatter afgrænsende undersøgelser og oprydninger på grunde, hvor allerede kendte jordforureninger udgør en risiko for grundvandet eller sundheden for de mennesker, der bor på de forurenede grunde.

- Arbejdet med at sikre grundvandet er vigtigt, og derfor er jeg glad for, at vi har fået vedtaget en revideret strategi, så vi målrettet kan arbejde med at beskytte vores fælles grundvandsressourcer, siger Henrik Ringbæk Madsen, der er formand for Region Nordjyllands Udvalg for Infrastruktur, Klima, Kultur og Miljø. 

 
 
Foto: Region Nordjylland

Kortet viser de steder, hvor regionen i foråret 2016 udfører de 90 indledende undersøgelser for at se, om der er en forurening, der kan påvirke grundvandet, indeklimaet i en bolig, eller om der er en risiko for at komme i kontakt med forureningen. 

Hvert år gennemfører Region Nordjylland en række indledende undersøgelser af mulige jordforureninger.  Undersøgelserne skal afklare, om typisk forurenende aktiviteter som fx autoværksteder, renserier og olieoplag har forurenet jorden og grundvandet. Undersøgelserne udføres som led i regionens indsats på jordforureningsområdet.

I september 2015 vedtog Regionsrådet en revideret strategi for regionens indsats på jordforureningsområdet. Med strategien lægger regionen større vægt på den grundvandsrettede indsats – en indsats, der er med til at sikre kvaliteten af det grundvand, der skal bruges til drikkevand i fremtiden. Derfor vil regionen frem til og med 2020 prioritere de indledende undersøgelser af grunde med forureninger, der kan udgøre en risiko over for grundvandet.