På Farsø Sygehus har et afsnit nedbragt blodforbruget fra 2011-2015 med hele 48 procent.

Regionens blodforbrug er nedbragt med 30 procent

I løbet af de sidste fem år har Region Nordjylland nedbragt blodforbruget med 30 procent, og faldet fortsætter. Færre transfusioner giver færre komplikationer.

Region Nordjylland har i flere år arbejdet med at reducere regionens blodforbrug, og det arbejde begynder at give positive resultater.

Blodforbruget i Region Nordjylland er faldende. Forbruget er faldet med 30 procent over de sidste fem år. Alene i perioden 2014-2015 er det regionale blodforbrug nedbragt med 16 procent, og på de tre somatiske sygehuse er blodforbruget faldet med henholdsvis;

-      12 % på Aalborg Universitetshospital
-      26 % på Sygehus Thy-Mors
-      28 % på Sygehus Vendsyssel

Men selvom blodforbruget i Region Nordjylland og hele Danmark falder, ligger Danmark stadig væsentlig over andre europæiske lande. I 2013 brugte Danmark 48 blodportioner/1000 indbyggere mod eksempelvis Holland med 26 blodportioner/1000 indbyggere. Danmark og Holland har sammenlignelig demografi.

Arbejdet har taget ekstra fart efter Sundhedsstyrelsen i 2014 udgav en retningslinje for blodtransfusioner. Retningslinjen anbefaler, at sygehusene i forhold til en lang række patienter skal være mere tilbageholdende med at give blodtransfusioner. Det ser nemlig ud til, at patienter, der bliver behandlet med færre transfusioner, klinisk klarer sig lige så godt, som patienter, der får flere transfusioner.

Transfusionskonsulenter hjælper på vej
Yvonne Christoffersen er transfusionskonsulent ved Region Nordjylland, og som et led i indsatsen for at nedbringe regionens blodforbrug rådgiver hun blandt andet det kliniske personale i korrekt anvendelse af blod. 

- Det er vigtigt, at vi fremadrettet i regionen har fokus på blodforbruget, så det kun er patienter med et lægeligt vurderet klinisk behov for blod, som modtager blodtransfusion. Det forbedrer patientsikkerheden, at patienten får den rette mængde blod, og der bliver arbejdet korrekt efter retningslinjerne for blodtransfusion, siger Yvonne Christoffersen.

Intensivt arbejde i Farsø bærer frugt
Et af de steder, hvor transfusionskonsulenterne har hjulpet til, er på Ortopædkirurgisk Afsnit O4 på Aalborg Universitetshospital, Farsø, hvor personalet har arbejdet intensivt med at nedbringe blodforbruget.

Baggrunden var, at Region Nordjylland havde det højeste forbrug af blod ved hoftealloplastikpatienter i 2009 sammenlignet med forbruget på landsplan. Også O4 havde et højt blodforbrug, og da afsnittet primært har patienter til planlagte operationer, var det ikke på grund af mange, store traumer, at afsnittet havde et så stort forbrug.

Derfor begyndte personalet at undersøge, hvad det høje forbrug skyldtes og fandt frem til, at det høje forbrug i høj grad handlede om kultur.

- Der var tradition for at give blodportioner parvis. Det vil sige, at vi gav to eller fire portioner blod ad gangen (fremfor at give en eller tre portioner, selvom patienten egentlig kunne nøjes med dette red.). Samtidig var det sådan, at hvis ikke den første læge ville ordinere det, spurgte plejepersonalet bare den næste, forklarer Ingerlise Rønfeldt, udviklingssygeplejerske på O4.

På den baggrund inviterede afsnittet regionens to transfusionskonsulenter til at undervise plejepersonalet om korrekt anvendelse af blod.

- Blodtransfusion har desuden også været et fokusområde på kvalitets- og personalemøder igennem flere år, og nyansatte undervises også i korrekt anvendelse af blod, fortæller Ingerlise Rønfeldt.

Og indsatsen har givet pote. Arbejdet har bidraget til, at afsnittets blodforbrug fra 2011-2015 er nedbragt med hele 48 procent.